Excel đến tuygiangho.vn 365 Excel mang lại tuygiangho.vn 365 dành mang đến máy Mac Excel 2021 Excel 2021 for Mac Excel 2019 Excel 2019 for Mac Excel năm 2016 Excel 2016 for Mac Excel 2013 Excel 2010 Excel 2007 Excel for Mac 2011 coi thêm...Ít hơn

Bạn rất có thể tạo công thức dễ dàng và đơn giản để cộng, trừ, nhân hoặc chia những giá trị trong trang tính của mình. Các công thức đơn giản dễ dàng luôn bước đầu bằng một dấu bằng (=), theo sau là những hằng số có mức giá trị số với toán tử đo lường như dấu cộng (+), vệt trừ (-), dấu hoa thị(*) hoặc giấu gạch chéo (/).

Bạn đang xem: Viết công thức trong excel

Chúng ta vẫn lấy ví dụ như về một công thức đơn giản.

Trên trang tính, hãy nhấn vào ô mà bạn muốn nhập phương pháp vào đó.

Nhập = (dấu bằng) trước các hằng số và toán tử (tối đa lên tới mức 8192 ký tự) mà bạn muốn sử dụng trong phép tính.

Ví dụ: nhập =1+1.


Lưu ý: 

Thay bởi nhập hằng số vào công thức, bạn cũng có thể chọn những ô tất cả chứa quý giá mà bạn có nhu cầu dùng cùng nhập những toán tử trong khi chọn những ô.

Theo sản phẩm công nghệ tự toán tử toán học tập tiêu chuẩn, nhân chia được tiến hành trước cùng trừ.


Nhấn Enter (Windows) hoặc Return (máy Mac).

Chúng ta hãy rước một phát triển thành thể không giống của một công thức đơn giản. Nhập =5+2*3 vào một trong những ô khác, rồi thừa nhận Enter hoặc Return. Excel nhân hai số cuối rồi cùng với số đầu tiên thành kết quả.

Sử dụng từ bỏ Tính tổng

Bạn hoàn toàn có thể sử dụng bản lĩnh Tự Tính tổng nhằm tính tổng cấp tốc một cột hoặc một sản phẩm hay các số. Chọn 1 ô bên cạnh các số bạn có nhu cầu tính tổng, bấm Tự Tính tổng bên trên tab Trang đầu, nhấn Enter (Windows) hoặc Return (máy Mac) cùng sẽ ra kết quả!

*

Khi bạn bấm Tự Tính tổng, Excel tự động hóa nhập công thức (dùng hàm SUM) để tính tổng các số.

Xem thêm: Sao Chép Văn Bản Cũng Như Hình Ảnh, Sao Chép Và Dán Văn Bản Cũng Như Hình Ảnh


Lưu ý: Bạn cũng có thể nhập ALT+= (Windows) hoặc ALT+

*
+= (máy Mac) vào một trong những ô với Excel sẽ tự động hóa chèn hàm SUM.


Đây là ví dụ. Để cộng những số của tháng Một trong ngân sách chi tiêu Giải trí này, hãy lựa chọn ô B7, ô ngay dưới cột số. Rồi bấm Tự động Tính tổng. Công thức mở ra trong ô B7 với Excel làm nổi bật các ô mà bạn đang tính tổng.

*
Tự động Tính tổng để sản xuất công thức" loading="lazy">

Nhấn Enter để hiển thị công dụng (95,94) vào ô B7. Bạn cũng hoàn toàn có thể thấy phương pháp trên thanh phương pháp trên đầu cửa sổ Excel.

*


Lưu ý: 

Để tính tổng các số vào một cột, hãy chọn ô ngay dưới số sau cùng trong cột đó. Để tính tổng các số trong một hàng, hãy chọn ô ngay bên phải.

Khi tạo thành công thức, bạn cũng có thể sao chép phương pháp này cho những ô khác thay vì chưng gõ lại nhiều lần. Ví dụ, ví như bạn coppy công thức vào ô B7 lịch sự ô C7, cách làm trong ô B7 tự động điều chỉnh thanh lịch vị trí new và tính các số trong C3:C6.

Bạn cũng hoàn toàn có thể dùng AutoSum đồng thời trên các ô. Ví dụ, chúng ta có thể tô sáng sủa cả ô B7 cùng C7, bấm AutoSumvà tính tổng cả hai cột và một lúc.


Ví dụ

Sao chép dữ liệu ví dụ vào bảng tiếp sau đây và dán vào ô A1 của trang tính Excel mới. Nếu cần, bạn có thể điều chỉnh độ rộng lớn cột nhằm xem toàn cục dữ liệu.


Lưu ý: Để phương pháp hiển thị kết quả, hãy lựa chọn công thức, thừa nhận F2, rồi dấn Enter (Windows) hoặc Return (máy Mac).


Dữ liệu

2

5

Công thức

Mô tả

Kết quả

=A2+A3

Cộng giá trị trong các ô A1 và A2.

=A2+A3

=A2-A3

Trừ giá trị vào ô A2 từ giá trị trong A1

=A2-A3

=A2/A3

Chia giá trị vào ô A1 mang lại giá trị vào A2

=A2/A3

=A2*A3

Nhân giá trị trong ô A1 với giá trị vào A2

=A2*A3

=A2^A3

Lũy thừa giá trị trong ô A1 đến giá trị hàm mũ được xác định trong A2

=A2^A3

Công thức

Mô tả

Kết quả

=5+2

Cộng 5 và 2.

=5+2

=5-2

Trừ 2 từ 5

=5-2

=5/2

Chia 5 cho 2

=5/2

=5*2

Nhân 5 với 2

=5*2

=5^2

5 lũy thừa 2

=5^2


Bạn nên thêm trợ giúp?

Bạn luôn có thể hỏi một chuyên viên trong cộng đồng Kỹ thuật Excel hoặc nhấn sự cung cấp trongCộng đồng trả lời.

Tổng quan về các công thức trong Excel

Hàm SUM


*
*
*

Bạn yêu cầu thêm trợ giúp?


Phát triển các tài năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng vượt trội đầu tiên
Tham gia tuygiangho.vn Office nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?


CóKhông
Cảm ơn bạn! Bạn có muốn góp ý gì nữa không? (Bạn càng cho biết nhiều thông tin, shop chúng tôi càng cung cấp bạn được giỏi hơn.)Bạn có thể giúp chúng tôi nâng cao không? (Bạn càng cho biết thêm nhiều thông tin, công ty chúng tôi càng hỗ trợ bạn được xuất sắc hơn.)
Bạn chuộng đến đâu với unique dịch thuật?
Điều gì tác động đến những hiểu biết của bạn?
Giải quyết được vấn đề
Xóa phía dẫn
Dễ theo dõi
Không có thuật ngữ
Hình hình ảnh có ích
Chất lượng dịch thuật
Không khớp cùng với màn hình
Hướng dẫn không bao gồm xác
Quá kỹ thuật
Không đủ thông tin
Không đầy đủ hình ảnh
Chất lượng dịch thuật
Bạn tất cả góp ý gì thêm không? (Không bắt buộc)
Gửi phản bội hồi

Cảm ơn bình luận của bạn!


×
Nội dung mới
tuygiangho.vn Store
Giáo dục
Doanh nghiệp
Developer & IT
Công ty
Tiếng Việt (Việt Nam) © tuygiangho.vn 2022