Bất cứ ngành nghề nào thì cũng nên biết tiếng Anh để tiện lợi trao đổi với người nước ngoài.

Bạn đang xem: Tiếng anh chuyên ngành cảnh sát

Công an cũng vậy, đôi khi sẽ gặp các tình huống xử phạt người quốc tế không chấp hành luật. Nếu bạn cân nhắc tiếng Anh siêng ngành công an thì hãy theo dõi ngay nội dung bài viết này của 4Life English Center (tuygiangho.vn) ngay nhé!

*
tiếng Anh chuyên ngành Công an

1. Từ bỏ vựng giờ đồng hồ Anh chăm ngành Công an

1.1. Các từ vựng về chuyên ngành Công an thông dụng

Có một trong những từ vựng giờ Anh chăm ngành công an các bạn sẽ thường bắt gặp trong các tài liệu, báo cáo. Dưới đấy là một số từ bỏ cơ phiên bản hay thấy được nhất:

Investigate Police: công an điều traBureau Of Anti-smuggling Investigation: Cục điều tra chống buôn lậuCriminal Investigation: Điều tra hình sự, Điều tra tội phạmCensus Bureau: Cục điều tra dân sốInvestigator, Coroner: Điều tra viênPolice Investigation Agency: Cơ quan cảnh sát điều traInvestigation Agency: ban ngành điều traSecurity Investigation Agency: Cơ quan bình yên điều tra

1.2. Từ bỏ vựng về tội phạm

Murder/ murderer/ to lớn murder: giết người dân có kế hoạchVandalism/ vandal/ vandalise: phá hoại tài sản công cộngHousebreaking/ housebreaker/ housebreak: trộm cắp ban ngàyAssisting sucide/ accomplice khổng lồ suicide/ lớn assist suicide/ help someone kill themselves: góp ai đó tự tửFraud/ fraudster/ lớn defraud/ commit fraud/ lying people khổng lồ get money: lừa ai để lấy tiềnAssault/ assailant/ assult/ khổng lồ attack someone: tấn công ai đóBlackmail/ blackmailer/ lớn blackmail/ threatening to vày something unless a condition is met: ăn hiếp dọa để mang tiềnHijacking/ hijacker/ khổng lồ hijack/ taking a vehicle by force: ngăn xe cộ để cướpStalking/ stalker/ to lớn stalk: đi lén theo ai đó để theo dõiDrug dealing/ drug dealer/ to khuyến mãi drug: buôn ma túyShoplifting/ shoplifter/ to lớn shoplift: trộm đồ ở cửa hàngSpeeding/ speeder/ to lớn speed: phóng cấp tốc quá tốc độBribery/ someone who brite/ bribe/ give someone money to bởi vì something for you: đến ai kia tiền để fan đó làm việc cho mìnhExtortion/ extortioner/ extort(from somebody): tống tiềnDrunk driving/ drunk driver/ to drink and drive: uống rượu lúc lái xeTreason/ traitor/ to commit treason: phản bộiSmuggling/ smuggler/ to lớn smuggle: buôn lậuManslaughter/ killer/ lớn kill/ kill a person without planning it: giết ai này mà ko tất cả kế hoạch.Bank robbery/ ngân hàng robber/ khổng lồ rob a bank: cướp nhà băngAbduction/ abductor/ to lớn abduct/ kidnapping: bắt cócBurglary/ burglar/ burgle: trộm cắp đồ vào nhàMugging/ mugger/ to lớn mug: trấn lộtArson/ arsonist/ set fire to: đốt cháy nhà ai đó

1.3. Trường đoản cú vựng về hình sự

*
Từ vựng về hình sựDecline lớn state /dɪˈklaɪn tuː steɪt/: không đồng ý khai báoStatement /ˈsteɪtmənt/: lời tuyên bốDamages /ˈdæmɪʤɪz/: khoản đền bù thiệt hạiCommit /kəˈmɪt/: phạm tộiCollegical court /Collegical kɔːt/: tòa cấp cho caoArraignment /əˈreɪnmənt/: sự luận tộiArgument against /ˈɑːgjʊmənt əˈgɛnst/: kháng đối >Criminal Law /ˈkrɪmɪnl lɔː/: chế độ hình sựCourt of appeals /kɔːt ɒv əˈpiːlz/: tòa phúc thẩmBe convicted of /biː kənˈvɪktɪd ɒv/: bị kết tộiConduct a case /ˈkɒndʌkt ə keɪs/: triển khai xét xửAccredit /əˈkrɛdɪt/: ủy quyền,ủy thácActus reus: khả quan của tội phạmAccountable /əˈkaʊntəbl/: bao gồm trách nhiệmBring into trương mục /brɪŋ ˈɪntuː əˈkaʊnt/: truy cứu vớt trách nhiệmArgument /ˈɑːgjʊmənt/: sự lập luận, lý lẽDeposition /ˌdɛpəˈzɪʃən:/: lời khaiDeal /diːl/: giải quyếtAffidavit /ˌæfɪˈdeɪvɪt/: phiên bản khaiCrime /kraɪm/: tội phạmAct of god /ækt ɒv gɒd/: trường vừa lòng bất khả khángCross- examination /krɒs– ɪgˌzæmɪˈneɪʃən/: đối chấtArrest /əˈrɛst/: bắt giữAcquit /əˈkwɪt/: xử trắng ánDispute /dɪsˈpjuːt/: tranh chấpImpeachment /ɪmˈpiːʧmənt/: luận tội

2. Các thuật ngữ siêng ngành Công an bằng tiếng Anh

detective /dɪˈtek.tɪv/ – thám tửsuspect /səˈspekt/ – nghi phạmholster /ˈhəʊl.stəʳ/ – bao súng ngắngun /gʌn/ – khẩu súngbadge /bædʒ/ – phù hiệu, quân hàmprosecuting attorney /ˈprɒs.ɪ.kjuːtɪŋ əˈtɜː.ni/ – ủy viên công tốgavel /ˈgæv.əl/ – cái búanightstick /ˈnaɪt.stɪk/ – gậy tuần đêmcourt reporter /kɔːt rɪpɔrtər / – thư kí tòa ánbench /bentʃ/ – ghế quan tiền tòarobes /rəʊbs/ – áo choàng (của khí cụ sư)defendant /dɪˈfen.dənt/ – bị cáofingerprint /ˈfɪŋ.gə.prɪnts/ – dấu vân taywitness /ˈwɪt.nəs/ – tín đồ làm chứngwitness stand /ˈwɪt.nəs stænd/ – bục nhân chứnghandcuffs /ˈhænd.kʌfs/ – còng taydefense attorney /dɪˈfents əˈtɜː.ni/ – giải pháp sư bào chữajail /dʒeɪl/ chống giamjury box /ˈdʒʊə.ri bɒks/ – ghế ngồi của ban bồi thẩmtranscript /ˈtræn.skrɪpt/ – bạn dạng ghi lạijury /ˈdʒʊə.ri/ – ban bồi thẩmcourt officer /kɔːt ˈɒf.ɪ.səʳ/ – nhân viên tòa ánjudge /dʒʌdʒ/ – thẩm phánpolice officer – /pəˈliːs ˈɒf.ɪ.səʳ/ – cảnh sát

3.

Xem thêm: Nhận Biết Ruột Thừa Đau Ruột Thừa Đau Bên Nào, Vị Trí Trái Hay Phải?

Bài viết tiếng Anh về chuyên ngành Công an

*
Bài luận tiếng Anh về chăm ngành Công an

Đề bài: Hãy nói sơ qua về ngành nghề công an bằng tiếng Anh:

The police practice the principles of state law. In addition, they are also the keepers of peace and order. They have a lot of authority in society. They are obliged lớn practice the law and ensure safety for the people and the country. The police are the ones who keep order, prevent crime & maintain the law.

Dịch: cảnh sát thực hành các nguyên tắc của luật pháp nhà nước. Kế bên ra, bọn họ cũng là những người dân giữ gìn chủ quyền và trơ thổ địa tự. Họ có rất nhiều quyền hành trong buôn bản hội. Bọn họ có nhiệm vụ tuân thủ quy định và đảm bảo bình an cho fan dân cùng đất nước. Cảnh sát là những người dân giữ trơ khấc tự, ngăn ngừa tội phạm và gia hạn luật pháp.

Trên đây là tổng hợp đều từ vựng tiếng Anh chăm ngành công an của 4Life English Center (tuygiangho.vn). Hy vọng để giúp bạn có thêm được không ít kiến thức hay và vấp ngã ích