Sư Huynh:

Điều kiện để biến đổi Sư Huynh: Chung trường phái với Sư Đệ hy vọng bái sư. Sư Huynh gớm Mạch: Yêu mong tổng chu thiên kinh mạch đề nghị đạt 360 chu thiên và khai thông 16 huyệt vị. Sư Huynh khí công 2: yêu cầu yêu cầu đạt NC 2 tầng 36 Sư Huynh khí công 3: yêu thương cầu đề xuất đạt NC 3 tầng 36 phương thức nhận sư đệ: Bước 1:Đến tìm gặp gỡ Quản lý Huynh Đệ Môn Phái (Nhấn J -> mục list Sư Huynh -> mục hướng dẫn Sư Huynh Đệ)

Bước 2: Chọn chiếc “Ta mong mỏi đăng kí trong trường phái này (chỉ số lượng giới hạn sư huynh)” Bước 3: Bấm chọn các loại Sư Huynh mà bạn có nhu cầu làm: o Sư Huynh tởm Mạch: Yêu cầu tổng chu thiên kinh mạch đề nghị đạt 360 chu thiên cùng khai thông 16 huyệt vị. o Sư Huynh nội lực 2: yêu thương cầu đề nghị đạt NC 2 tầng 36. O Sư Huynh khí công 3: yêu thương cầu buộc phải đạt NC 3 tầng 36. Bước 4: lựa chọn Sư Đệ mong muốn nhận hoặc Sư Đệ đã tự bái sư vào mục “Danh Sách Sư Huynh” của môn phái (J).

Bước 5: Kiểm tra thông tin sư đệ vào mục Sư Huynh Đệ làm việc mục Môn Phái(J) để theo dõi tin tức về sư huynh đệ.

Bạn đang xem: Tính năng đại sư huynh

Sau khi bạn đã đăng kí thành công Sư Huynh thì tên các bạn + nhiều loại sư huynh sẽ nằm trong mục danh sách Sư Huynh của trường phái (J).

Sư Đệ:

Điều kiện để trở nên Sư Đệ: Chung trường phái với Sư Huynh ao ước nhận làm cho đồ đệ. Sư Đệ ghê Mạch: Yêu ước đã mở 3 huyệt vị và mỗi huyệt yêu cầu khai thông nhỏ dại nhất là 10 chu thiên. Sư Đệ nội khí 2: Yêu mong chưa học nội lực 2. Sư Đệ nội công 3: Yêu mong chưa học nội lực 3.

Cách thức thừa nhận Sư Huynh: Bước 1: Mở Mục Môn Phái(J) -> tab “Danh Sách Sư Huynh” hoặc gặp gỡ trực tiếp phương châm click bắt buộc và bái sư.

Bước 2: Bái sư với nhận thông tin từ Sư Huynh:

Bước 3: Mở bối cảnh Sư Huynh Đệ ngơi nghỉ mục Môn Phái(J) để theo dõi tin tức về sư huynh đệ.

Xem thêm: Top 10 Phần Mềm Gỡ Tận Gốc Phần Mềm Tận Gốc Miễn Phí Tốt Nhất

Bước 4: Mở vỏ hộp thư để nhận bí quyết Nội Công 2 có thể luyện lên tầng 9.

Xuất sư:

Điều kiện xuất sư 100%: Cả 2 thuộc trong tổ đội. Sư đệ nội lực 2 30 nếu nhấn Sư Huynh nội công 2. Sư đệ nội khí 3 30 nếu nhấn Sư Huynh khí công 3. Sư đệ kinh mạch. Bước 1: Đến NPC cai quản Huynh Đệ trên các map Môn Phái nói chuyện. Bước 2: Chọn cái “Ta cảm giác đã gồm đủ thực lực xuất sư được rồi”.

Điều kiện xuất sư khác: Sư huynh không online trong tầm 7 ngày (theo time hệ thống) thì hoàn toàn có thể tự xuất sư không buộc phải chờ sư huynh.

Giải trừ sư đồ:

Có 3 bí quyết giải trừ quan liêu hệ: Giải trừ quan lại hệ: trong tầm 7 ngày nếu chưởng lực sư đệ không thăng cấp hoặc gớm mạch không có thay đổi thì sư huynh hoàn toàn có thể chọn thẳng giải trừ mà không trở nên trừng phạt. Hoặc tất cả một bên không online vào bảy ngày, bên kia rất có thể chọn trực tiếp giải trừ quan tiền hệ. Cùng nhau giải trừ (tổ nhóm với nhau): sau thời điểm giải trừ xong sau 7 ngày cần yếu bái sư huynh hoặc thu sư đệ mới. Cưỡng chế giải trừ: Tốn 50 Lượng bạc tình vụn và sau 14 ngày bắt buộc bái sư huynh hoặc thu sư đệ mới.

Phần Thưởng:

Trong thời gian sư huynh và sư đệ thử khám phá thì các phần thưởng khi xong xuôi sẽ được trao tại săng Thư Tín theo các mốc sau:

Đối tượng

Mốc

Phần thưởng khi hoàn thành

Cả hai

Tổ đội mê thích quán

- Tử Thần Đan (100.000 Chân Khí)

- kinh nghiệm Đan 200

Tổ đội cấm địa

- Tử Thần Đan x2

- tay nghề Đan 300

- Hàn Nha Thảo x 50

Thưởng hàng tuần

- Tử Thần Đan x 10

- kinh nghiệm tay nghề Đan 500

- Danh Vọng Giang hồ 20.000

Nếu sư đệ đạt các mốc nội lực 2 thì sư huynh, sư đệ sẽ được nhận thưởng như sau:

Mốc (Sư Đệ)

Thưởng Sư Đệ

Thưởng Sư Huynh

Bái Sư

Trang sách nội khí 2 tầng 1-9

Không có

30 thẻ danh dự môn phái

Nội 2 tầng 5

Nhận 30.000 Tu Vi

Nhận 50.000 Tu Vi

Nhận 2000 Danh Vọng Giang Hồ

Nhận 2 Trấn trung tâm Hoàn

Nhận 3 Hoàng Bạch Đan

Nhận 50.000 Chân Khí

Nhận 30.000 Chân Khí

Nội công 2 tu vi chú cửa hàng 100.000

Nội công 2 tu vi chú tiệm 50.000

-

Nhận 50 thẻ danh dự môn phái

-

Nội 2 tầng 10

Nhận 50.000 Tu Vi

Nhận 100.000 Tu Vi

Nhận 5000 Danh Vọng Giang Hồ

Nhận 5 Trấn trung tâm Hoàn

Nhận 3 Tụ Khí Đan

Nhận 70.000 Chân Khí

Nhận 50.000 Chân Khí

Nội công 2 tu vi cửa hàng chú đan 150.000

Nội công 2 tu vi chú tiệm 100.000

-

Nội 2 tầng 15

Nhận 80.000 Tu Vi

Nhận 150.000 Tu Vi

Nhận 7000 Danh Vọng Giang Hồ

Nhận 7 Trấn trung khu Hoàn

Nhận 7 Tụ Khí Đan

Nhận 100.000 Chân Khí

Nhận 80.000 Chân Khí

Nội công 2 tu vi tiệm chú đan 200.000

Nội công 2 tu vi tiệm chú đan 150.000

-

Nhận 50 thẻ danh dự môn phái

-

Nội 2 tầng 20

Nhận 120.000 Tu Vi

Nhận 200.000 Tu Vi

Nhận 14.000 Danh Vọng Giang Hồ

Nhận 2 Bích Tiêu Đan

Nhận 3 Trấn tâm Hoàn

Nhận 120.000 Chân Khí

Nhận 100.000 Chân Khí

Nội công 2 tu vi tiệm chú đan 250.000

Nội công 2 tu vi quán chú đan 200.000

-

Nội 2 tầng 25

Nhận 150.000 Tu Vi

Nhận 250.000 Tu Vi

Nhận 25.000 Danh Vọng Giang Hồ

Nhận 3 Bích Tiêu Đan

Nhận 5 Trấn vai trung phong Hoàn

Nhận 150.000 Chân Khí

Nhận 120.000 Chân Khí

Nội công 2 tu vi cửa hàng chú đan 300.000

Nội công 2 tu vi cửa hàng chú đan 250.000

-

Nhận 25 thẻ danh dự môn phái

-

Xuất sư (nội công 2 sư đệ tầng 30)

Nhận 1.000.000 Tu Vi

Nhận 2.000.000 Tu Vi

Nhận một triệu Chân Khí

Nhận 2.000.000 Chân Khí

Nội công 1 - Thẻ Đổi Linh quần thể Di Sách x1

Nội công 2 - Thẻ Đổi Linh khu Di Sách x1

Nội công 1 tự tăng thêm 25

-

Nếu sư đệ đạt những mốc nội lực 3 thì sư huynh, sư đệ sẽ được nhận thưởng như sau:

Mốc (Sư Đệ)

Thưởng Sư Đệ

Thưởng Sư Huynh

Bái Sư

Trang sách nội khí 3 tầng 1-9

Không có

Nhận 50 thẻ danh dự môn phái

Nội 3 tầng 5

Nhận 60.000 Tu Vi

Nhận 100.000 Tu Vi

Nhận 20.000 Danh Vọng Giang Hồ

Nhận 5 Trấn vai trung phong Hoàn

Nhận 3 Trấn trọng điểm Hoàn

Nhận 100.000 Chân Khí

Nhận 50.000 Chân Khí

Nhận 5 Nguyệt ngưng Tử Thần Đan

Nhận 3 Nguyệt ngưng Tử Thần Đan

Nội công 3 tu vi quán Chú Đan 150.000

Nội công 3 tu vi quán Chú Đan 100.000

-

Nhận 50 thẻ danh dự môn phái

-

Nội 3 tầng 10

Nhận 100.000 Tu Vi

Nhận 150.000 Tu Vi

Nhận 30.000 Danh Vọng Giang Hồ

Nhận 2 Bích Tiêu Đan

Nhận 5 Trấn trung khu Hoàn

Nhận 150.000 Chân Khí

Nhận 100.000 Chân Khí

Nhận 8 Nguyệt dừng Tử Thần Đan

Nhận 5 Nguyệt ngưng Tử Thần Đan

Nội công 3 tu vi quán Chú Đan 200.000

Nội công 3 tu vi tiệm Chú Đan 150.000

-

Nội 3 tầng 15

Nhận 160.000 Tu Vi

Nhận 200.000 Tu Vi

Nhận 50.000 Danh Vọng Giang Hồ

Nhận 5 Bích Tiêu Đan

Nhận 7 Trấn trọng điểm Hoàn

Nhận 200.000 Chân Khí

Nhận 150.000 Chân Khí

Nhận 11 Nguyệt ngưng Tử Thần Đan

Nhận 8 Nguyệt ngưng Tử Thần Đan

Nội công 3 tu vi tiệm Chú Đan 250.000

Nội công 3 tu vi quán Chú Đan 200.000

-

Nhận 100 Thẻ Danh Dự Môn Phái

-

Nội 3 tầng 20

Nhận 240.000 Tu Vi

Nhận 250.000 Tu Vi

Nhận 70.000 Danh Vọng Giang Hồ

Nhận 7 Bích Tiêu Đan

Nhận 2 Bích Tiêu Đan

Nhận 250.000 Chân Khí

Nhận 200.000 Chân Khí

Nhận 15 Nguyệt ngưng Tử Thần Đan

11 Nguyệt ngưng Tử Thần Đan

Nội công 3 tu vi quán Chú Đan 300.000

Nội công 3 tu vi cửa hàng Chú Đan 250.000

-

Nội 3 tầng 25

Nhận 300.000 Tu Vi

Nhận 350.000 Tu Vi

Nhận 90.000 Danh Vọng Giang Hồ

Nhận 10 Bích Tiêu Đan

Nhận 5 Bích Tiêu Đan

Nhận 300.000 Chân Khí

Nhận 250.000 Chân Khí

Nhận 20 Nguyệt dừng Tử Thần Đan

Nhận 15 Nguyệt ngưng Tử Thần Đan

Nội công 3 tu vi quán Chú Đan 300.000

Nội công 3 tu vi cửa hàng Chú Đan 300.000

-

Nhận 100 Thẻ Danh Dự Môn Phái

-

Xuất sư (nội công 3 sư đệ tầng 30)

Nhận 2.000.000 Tu Vi

Nhận 3.000.000 Tu Vi

Nhận 2.000.000 Chân Khí

Nhận 3.000.000 Chân Khí

Nội công 2 - Thẻ Đổi Linh khu vực Di Sách x1

Nội công 3 - Thẻ Đổi Linh khu vực Di Sách x1

Nội công 1 tự tăng lên 25, nội 2 tự tăng lên 20

-

Nếu sư đệ đạt những mốc nội khí 4 thì sư huynh, sư đệ sẽ được trao thưởng như sau: