Trước khi chúng ta viết, hãy nghĩ...">Trước khi bạn nói, hãy lắng nghe. Trước khi bạn viết, hãy nghĩ. Trước khi chúng ta tiêu pha, hãy kiếm được. Trước khi chúng ta đầu tư, hãy search hiểu. Trước khi bạn phê phán, hãy ngóng đợi. Trước khi bạn cầu nguyện, hãy tha thứ. Trước khi chúng ta bỏ cuộc, hãy thử. Trước khi bạn nghỉ hưu, hãy ngày tiết kiệm. Trước khi bạn chết, hãy mang lại đi.

Bạn đang xem: Stt hay về cầu nguyện

Before you speak, listen. Before you write, think. Before you spend, earn. Before you invest, investigate. Before you criticize, wait. Before you pray, forgive. Before you quit, try. Before you retire, save. Before you die, give.

William Arthur Ward877 người thích Thích

*

Hãy lao hễ như thể mình đã sống cả trăm năm. Hãy nguyện cầu như thể ngày mai mình đã chết.

Work as if you were lớn live a hundred years. Pray as if you were to die tomorrow.

Benjamin Franklin247 người thích Thích


Chia sẻ

Tất cả hồ hết người tìm đến Chúa trong đức tin chân chính, bắt nguồn từ tận trái tim, chắc chắn sẽ được lắng nghe, với sẽ nhận được điều mà họ mong muốn.

All who điện thoại tư vấn on God in true faith, earnestly from the heart, will certainly be heard, và will receive what they have asked và desired.

Martin Luther126 người thích Thích

Lời nguyện cầu là tường với thành trì vững chắc của nhà thờ; nó là vũ khí mạnh mẽ của fan Cơ đốc.

Prayer is a strong wall và fortress of the church; it is a goodly Christian weapon.

Martin Luther85 tín đồ thích Thích

Cứ trông mong lời nguyện cầu của ta được nghe thấy chỉ là vô vọng giả dụ ta chỉ cầu nguyện mà không phấn đấu.

It is in vain to lớn expect our prayers lớn be heard, if we bởi vì not strive as well as pray.

Aesop62 fan thích Thích

Lời cầu nguyện càng ít ngữ điệu càng tốt.

The fewer the words, the better the prayer.

Martin Luther59 người thích Thích

Trong mong nguyện, thà gồm trái tim mà lại không thốt bắt buộc lời còn rộng thốt bắt buộc lời nhưng mà thiếu vắng tanh trái tim.

Xem thêm: Nguyên Nhân Và Cách Trị Khô Da Hiệu Quả, Nguyên Nhân & 7 Cách Trị Da Mặt Khô Tại Nhà

In prayer it is better lớn have a heart without words than words without a heart.

Mahatma Gandhi50 người thích Thích

Hãy nhằm mọi người thử cùng phát hiển thị lời nguyện cầu hàng ngày đem lại cho cuộc sống điều gì đấy mới mẻ, một điều ko gì hoàn toàn có thể sánh được.

Let everyone try và find that as a result of daily prayer he adds something new to his life, something with which nothing can be compared.

Mahatma Gandhi34 tín đồ thích Thích

Lời mong nguyện: khóa xe của buổi ngày và ổ khóa của ban đêm.

Prayer: the key of the day và the lock of the night.

Thomas Fuller30 fan thích Thích

Con fan cầu nguyện, và đầu tiên, anh ta tưởng nguyện cầu là lên tiếng. Mà lại anh ta ngày càng khẽ khàng tính đến khi ở đầu cuối anh ta nhận thấy cầu nguyện là lắng nghe.

A man prayed, và at first he thought that prayer was talking. But he became more và more quiet until in the kết thúc he realized prayer is listening.

Soren Kierkegaard20 fan thích Thích

Tác dụng của lời ước nguyện không hẳn để ảnh hưởng tới Chúa, cơ mà là để cầm cố đổi bản tính của tín đồ cầu nguyện.

The function of prayer is not khổng lồ influence God, but rather to change the nature of the one who prays.

Soren Kierkegaard12 người thích Thích

Nếu chúng ta nói cùng với Chúa, nhiều người đang cầu nguyện; nếu như Chúa nói với bạn, bạn mắc chứng tinh thần phân liệt rồi.

If you talk to lớn God, you are praying; If God talks lớn you, you have schizophrenia.

Thomas Szasz9 người thích Thích

Cầu nguyện là im thin thít dâng hiến phần đa thứ lên Chúa.

Prayer is a silent surrendering of everything to God.

Soren Kierkegaard5 người thích Thích

Bốn điều cần cho thành công: lao rượu cồn và cầu nguyện, suy xét và tin tưởng.

Four things for success: work và pray, think and believe.

Norman Vincent Peale3 bạn thích Thích

Hãy luôn bước đầu ngày new với lời ước nguyện. Đó là tác nhân kiểm soát và điều chỉnh tâm trí có lợi nhất.

Always start the day with prayer. It is the greatest of all mind conditioners.

Norman Vincent Peale3 tín đồ thích Thích

Chúng ta chẳng lúc nào biết chắc hẳn được hầu hết lời ước nguyện của mình sẽ đi đâu, giỏi câu vấn đáp sẽ đến từ ai. Khi mà bọn họ nghĩ mình gần nhất với chúa trời, bọn họ cũng có thể hóa ra lại đang yểm trợ ác quỷ.

We can never know for certain where our prayers are likely lớn go, nor from whom the answers will come. Just when we think we are at our nearest khổng lồ God, we could be assisting the Devil.