*
XE YAMAHA LUVIAS- size (Dài x rộng lớn x Cao) 1.855mm x 700mm x 1.070mm- Trọng lượng khô / ướt : 101kg
*
XE YAMAHA NOUVO- kích thước (Dài x rộng lớn x Cao) 1,943 milimet × 705 milimet × 1,067 mm- Trọng lượng khô / ướt : 112 kg (SX) / 113kg (RC&GP)
*
XE YAMAHA NOZZA- kích thước (Dài x rộng x Cao) 1.795mm x685mmx1.080mm- Trọng lượng khô / ướt 98kg
*
XE YAMAHA GRANDE- size (Dài x rộng lớn x Cao) 1.820mm x 685mm x 1.145mm - Trọng lượng khô / ướt 99kg
*
XE YAMAHA GRANDE (STD)- kích thước (Dài x rộng lớn x Cao) 1.820mm x 685mm x 1.145mm - Trọng lượng thô / ướt 99kg
*
XE YAMAHA ACRUZO DELUXE- kích thước (Dài x rộng x Cao) 1.805 milimet × 685 milimet × 1.145 mm - Trọng lượng thô / ướt 99kg
*
ACRUZO STANDARD- form size (Dài x rộng lớn x Cao) 1.805 milimet × 685 mm × 1.145 mm - Trọng lượng thô / ướt 99kg
*
XE YAMAHA SIRIUS PHANH ĐĨA- form size (Dài x rộng x Cao) 1.890mm x 665mm x 1.035mm- Trọng lượng thô / ướt 96kg
*
XE YAMAHA SIRIUS FI VÀNH ĐÚC- size (Dài x rộng x Cao) 1.940mm x 715mm x 1.075mm - Trọng lượng khô / ướt 99kg
*
XE YAMAHA JUPITER FI RC- size (Dài x rộng x Cao) 1.935mm x 680mm x 1.065mm - Trọng lượng ướt 104kg
*
XE YAMAHA JUPITER GRAVITA FI- kích thước (Dài x rộng lớn x Cao) 1.935mm x 680mm x 1.065mm - Trọng lượng ướt 104kg
*
XE YAMAHA EXCITER 150 GP- kích cỡ (Dài x rộng lớn x Cao) 1,970 mm × 670 mm × 1,080 mm - Trọng lượng ướt 115 kilogam
*
XE YAMAHA EXCITER 150 RC- kích cỡ (Dài x rộng x Cao) 1,970 mm × 670 mm × 1,080 mm - Trọng lượng ướt 115 kilogam
*
XE YAMAHA FZ150I GP- size (Dài x rộng lớn x Cao) 2.010mm x 720mm x 1030mm - Trọng lượng thô / ướt 129kg
*
XE YAMAHA FZ150I- form size (Dài x rộng lớn x Cao) 2.010mm x 720mm x 1030mm - Trọng lượng thô / ướt 129kg