Tháng Mười Một 26, 2020

Điện Mặt Trời

Năng Lương Tái Tạo

Phát triển điện hạt nhân: Công tác tuyên truyền cần đi trước một bước

4 min read

21:06 | 21/04/2012

Bộ Khoa học và Công nghệ tổ chức họp, lấy ý kiến ​​góp ý của các Bộ, ngành và cơ quan liên quan để xây dựng, hoàn thiện dự thảo: “Đề án thông tin, tuyên truyền về phát triển điện hạt nhân (ĐHN) ở Việt Nam” theo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Lê Đình Tiến cho biết, trong những năm qua, Việt Nam đã có quá trình nghiên cứu và chuẩn bị lâu dài, liên tục cho phát triển điện hạt nhân. Các chủ trương, chính sách và định hướng phát triển điện hạt nhân được quy định trong Luật Năng lượng nguyên tử; Chiến lược ứng dụng năng lượng nguyên tử vì mục đích hòa bình; Định hướng quy hoạch phát triển điện hạt nhân đến năm 2020; Quy hoạch phát triển điện lực quốc gia giai đoạn 2011 – 2020, có xét đến năm 2030.

Trong các bước chuẩn bị xây dựng nhà máy điện hạt nhân đầu tiên của Việt Nam, công tác tuyên truyền là khâu quan trọng nhằm nâng cao nhận thức và sự ủng hộ của toàn xã hội, góp phần đảm bảo thành công của chương trình phát triển. Trường ĐHNL. Công tác thông tin, tuyên truyền phải được thực hiện đồng bộ với tất cả các giai đoạn của Chương trình phát triển điện hạt nhân, cần có sự phối hợp chặt chẽ của các Bộ, ngành, cơ quan liên quan.

Xem Thêm >>  Nga, Nigeria hợp tác sử dụng điện hạt nhân vì hòa bình

Đại diện các Bộ: Công Thương, Giáo dục và Đào tạo, Thông tin và Truyền thông và đại diện chủ đầu tư (Ban QLDA Điện hạt nhân Ninh Thuận) … đã tập trung thảo luận, cho ý kiến ​​về các nội dung. dự án thảo. Đồng thời nhấn mạnh yêu cầu về công tác thông tin, tuyên truyền, mục tiêu, giải pháp thực hiện hiệu quả công tác tuyên truyền về điện hạt nhân.

Theo các đại biểu, công tác tuyên truyền cần đi trước một bước về phát triển điện hạt nhân, nội dung tuyên truyền cần tập trung nhấn mạnh lợi ích, hiệu quả của điện hạt nhân trong phát triển kinh tế – xã hội, đảm bảo an ninh năng lượng và bảo vệ môi trường. Mục tiêu tuyên truyền, cần phân kỳ mục tiêu, xác định mốc thời gian để đạt được mục tiêu cụ thể, tránh chung chung, hô hào.

Sự phối hợp giữa các bộ, ngành cần cụ thể, rõ đầu mối để nâng cao hiệu quả công tác thông tin, tuyên truyền …

Sau cuộc họp, các ý kiến ​​đóng góp của các Bộ, ngành, cơ quan liên quan sẽ được Cục Năng lượng nguyên tử (Bộ Khoa học và Công nghệ) tiếp thu, chỉnh sửa để hoàn thiện dự thảo đề án và gửi xin ý kiến. kiến thức chính thống của bộ, ngành.

(Nguồn: IRV)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Copyright © All rights reserved. | Newsphere by AF themes.