Câu 66994: Ở một chủng loại thực vật, ren A giải pháp thân cao trội hoàn toàn so với ren a luật pháp thân thấp, gene B luật hoa đỏ trội trọn vẹn so với ren b quy định hoa trắng. Lai cây thân cao, hoa đỏ cùng với cây thân thấp, hoa trắng (P) chiếm được F1 phân li theo tỉ lệ: 37,5% cây thân cao, hoa white : 37,5% cây thân thấp, hoa đỏ : 12,5% cây thân cao, hoa đỏ : 12,5% cây thân thấp, hoa trắng. Cho biết không tất cả đột biến đổi xảy ra. Hình dạng gen của cây bố, người mẹ trong phép lai trên là:

A.

Bạn đang xem: Ở một loài thực vật gen a quy định thân cao

*
 x 
*

B.

Xem thêm: Chữ Và Nghĩa: ' Thảo Mai Là Ý Gì Mà Dân Tình Ai Cũng Ùn Ùn Dùng

*
 x 
*

C. AaBb x aabb 

D.

*
 x 
*


Câu hỏi : 66994
Đáp án : B
(0) comment (0) lời giải

Giải bỏ ra tiết:

P: cao đỏ x thấp trắng

F1: rẻ trắng = 12,5% =0,125 x 1

ð Cây cao đỏ mang lại giao tử ab= 12,5% lời giải sai Bình thường hơi hay khôn xiết Hay


*
*
*
*
*
*
*
*

câu hỏi trước Câu tiếp theo sau*
Tel:
024.7300.7989
Hotline:
1800.6947
*
*


*

Cơ quan chủ quản: công ty Cổ phần công nghệ giáo dục Thành Phát