Có gần như ngày, gồm có giâychìm đấm trong đợt đau nàythấy nhói lòng vẫn tiếp tục mongdù rằng e khôg thễ qênnỗi nhớ anh đêm dài hơnphải chăng e hi vọgngày đang chóg qa e k thêm pùncó đa số lúc thoáng qacon tim e đag khócmà tại sao a khôg hiễu ravì điều đó nên ta mất nhauĐk:có fãi e đã khiến trái tim của bạn e iu thuơg vô cùng pùncố search a đễ nói đến a lắg nge lòng e....hứaanhưg 1 lúc nước mắt vẫn rơi theo tinh thần như đag chẵg cònvà e cầm cố níu rước phút giây bên a lần cuối.


Bạn đang xem: Lời bài hát niềm tin em không còn

Có những ngày, bao hàm giâychìm đấm trong lần đau nàythấy nhói lòng vẫn tiếp tục mongdù rằng e khôg thễ qênnỗi lưu giữ anh đêm lâu năm hơnphải chăng e hi vọgngày vẫn chóg qa e k thêm pùncó phần đa lúc thoáng qacon tim e đag khócmà tại sao a khôg hiễu ravì điều ấy nên ta mất nhauĐk:có fãi e đã khiến trái tim của người e iu thuơg vô cùng pùncố tìm kiếm a đễ nói mang lại a lắg nge lòng e....hứaanhưg 1 khi nước mắt đang rơi theo lòng tin như đag chẵg cònvà e rứa níu mang phút giây mặt a lần cuối.


*giờ đồng hồ Dương cố Trong Đêm

Mai Phương

*
415.355


http://musicmd1fr.tuygiangho.vn.net/bucket-image-tuygiangho.vn/images/singer/20120119/pA2xt6LWaBC6a0W22MFr58f72170b0806.jpg

không thể Nước mắt

Mai Phương

*
184.690


http://musicmd1fr.tuygiangho.vn.net/bucket-image-tuygiangho.vn/images/singer/20120119/pA2xt6LWaBC6a0W22MFr58f72170b0806.jpg

Xem thêm: Cự Giải Và Xử Nữ Có Hợp Nhau Không? Mức Độ Hòa Hợp Giữa Cự Giải Và Xử Nữ

http://musicmd1fr.tuygiangho.vn.net/bucket-image-tuygiangho.vn/images/singer/20150630/GCANxEsJiZAFG38joOA059d6ff61ced99.jpg
http://musicmd1fr.tuygiangho.vn.net/bucket-image-tuygiangho.vn/images/singer/20150630/GCANxEsJiZAFG38joOA059d6ff61ced99.jpg
http://musicmd1fr.tuygiangho.vn.net/bucket-image-tuygiangho.vn/images/singer/20150630/GCANxEsJiZAFG38joOA059d6ff61ced99.jpg
http://musicmd1fr.tuygiangho.vn.net/bucket-image-tuygiangho.vn/images/singer/20150630/GCANxEsJiZAFG38joOA059d6ff61ced99.jpg
http://musicmd1fr.tuygiangho.vn.net/bucket-image-tuygiangho.vn/images/singer/20150630/GCANxEsJiZAFG38joOA059d6ff61ced99.jpg
http://musicmd1fr.tuygiangho.vn.net/bucket-image-tuygiangho.vn/images/singer/20150630/GCANxEsJiZAFG38joOA059d6ff61ced99.jpg
http://musicmd1fr.tuygiangho.vn.net/bucket-image-tuygiangho.vn/images/singer/20150630/GCANxEsJiZAFG38joOA059d6ff61ced99.jpg
http://musicmd1fr.tuygiangho.vn.net/bucket-image-tuygiangho.vn/images/singer/20150630/GCANxEsJiZAFG38joOA059d6ff61ced99.jpg