Tiếp nối bài viết mang công ty đề những từ giờ Anh bắt đầu bằng những chữ cái, ngày bây giờ Trường Anh ngữ Wow English vẫn tổng hòa hợp lại những từ tiếng Anh bước đầu bằng chữ e – tổng cộng có 150 từ, kèm theo phiên âm và nhiều loại từ của từng tự nữa.

Bạn đang xem: Những từ tiếng anh bắt đầu bằng chữ e


Hãy thuộc Wow English cùng tò mò ngay nhé!

Để không biến thành choáng ngợp vì số lượng từ bắt đầu quá nhiều. Wow English sẽ chia 150 từ bỏ này ra thành những nhóm nhỏ theo con số chữ cái gồm trong từ. Bao gồm: những từ tiếng Anh bắt đầu bằng chữ e tất cả 13 chữ cái, những từ có 12 chữ cái, 11 chữ cái… cứ vì vậy cho đến phần nhiều từ bước đầu bằng chữ e bao gồm 3 chữ cái.

Xem thêm:

Giờ thì vào bài học kinh nghiệm ngay nhé!

*
" width="1024">

Đầu tiên, bọn họ sẽ bước đầu bằng những từ giờ anh có chữ e ban đầu có nhiều chữ cái nhất nhé!

Những từ giờ đồng hồ Anh bắt đầu bằng chữ e bao gồm 13 chữ cái

Environmental /ɪnˌvaɪ.rənˈmen.təl/ (a): ở trong về môi trườngEntertainment /en.təˈteɪn.mənt/ (n): giải tríExtraordinary /ɪkˈstrɔː.dɪn.ər.i/ (a): lạ lùng, phi thườngEstablishment /ɪˈstæb.lɪʃ.mənt/ (n): thành lậpEncouragement /ɪnˈkʌr.ɪdʒ.mənt/ (n): sự khuyến khíchEmbarrassment /ɪmˈbær.əs.mənt/ (n): sự lúng túngElectrostatic /iˌlek.trəʊˈstæt.ɪk/ (a): tĩnh điệnEndocrinology /ˌen.dəʊ.krɪˈnɒl.ə.dʒi/ (n): nội y khoa tiếtEnlightenment /ɪnˈlaɪ.tən.mənt/ (n): làm rõ ràng, giác ngộExtracellular /ˌek.strəˈsel.jə.lər/ (n): khác thườngExpeditionary /ˌek.spəˈdɪʃ.ən.ər.i/ (a): viễn chinhExpressionism /ɪkˈspreʃ.ən.ɪ.zəm/ (n): biểu thịEthnocentrism /ˌeθ.nəʊˈsen.trɪ.zəm/: công ty nghĩa dân tộcEquilibristic: cân bằngEquilibration: thăng bằng

Nhữngtừ giờ Anh bước đầu bằng chữ e tất cả 12 chữ cái

Enthusiastic: tận tâmExploitation /ˌek.splɔɪˈteɪ.ʃən/ (n): khai thác, sự lợi dụngEncroachment /ɪnˈkrəʊtʃ.mənt/ (n): sự lấn chiếmExperiential /ɪkˌspɪə.riˈen.ʃəl/ (a): dựa theo kinh nghiệmEconometrics /iˌkɒn.əˈmet.rɪks/ (n): kinh tế tài chính lượngExcruciating /ɪkˈskruː.ʃi.eɪ.tɪŋ/ (a): nhức đớn, dữ dộiElectrolysis /iˌlekˈtrɒl.ə.sɪs/ (n): năng lượng điện phân, năng lượng điện từElectrolytic: năng lượng điện phânEquivocation /ɪˌkwɪv.əˈkeɪ.ʃən/ (n): ko rõ ràngExterminator /ɪkˈstɜː.mɪ.neɪ.tər/ (n): kẻ ám sátEmotionalism /ɪˈməʊ.ʃən.əl.ɪ.zəm/ (n): cảm độngExpressivity: biểu cảm

Những từ giờ đồng hồ Anh bước đầu bằng chữ e có 11 chữ cái

*

Environment /ɪnˈvaɪ.rən.mənt/ (n): môi trườngEngineering /ˌen.dʒɪˈnɪə.rɪŋ/ (n): kỹ thuậtExperienced /ɪkˈspɪə.ri.ənst/ (n): ghê nghiệmEducational /ˌedʒ.ʊˈkeɪ.ʃən.əl/ (a): phương pháp giáo dụcEffectively /ɪˈfek.tɪv.li/ (adv): hiệu quảExploration /ˌek.spləˈreɪ.ʃən/ (n): sự xét nghiệm phá, thăm dòExamination /ɪɡˌzæm.ɪˈneɪ.ʃən/ (n): kiểm traEncouraging /ɪnˈkʌr.ɪdʒin/ (n): khích lệ, khuyến khíchExpectation /ˌek.spekˈteɪ.ʃən/ (n): sự mong đợiEndorsement /ɪnˈdɔːs.mənt/ (n): bệnh thựcExplanatory /ɪkˈsplæn.ə.tər.i/ (a): giải thíchExponential /ˌek.spəˈnen.ʃəl/ (a): số mũEgalitarian /ɪˌɡæl.ɪˈteə.ri.ən/ (a): bình đẳngEmplacement /ɪmˈpleɪs.mənt/ (n): sự nỗ lực thếEmotionless /ɪˈməʊ.ʃən.ləs/ (a): vô cảmExcrescence /ekˈskres.əns/ (n): sự xuất hiệnExclamatory /eksˈklæm.ə.tər.i/ (a): cảm thán, thán từ

Các từ tiếng Anh ban đầu bằng chữ e tất cả 10 chữ cái

Especially /ɪˈspeʃ.əl.i/ (adv): sệt biệtEverything /ˈev.ri.θɪŋ/ (n): số đông thứEmployment /ɪmˈplɔɪ.mənt/ (n): khu vực làm việc, công việcEnterprise /ˈen.tə.praɪz/ (n): doanh nghiệpEventually /ɪˈven.tʃu.ə.li/ (adv): cuối cùng, sau cùngExpression /ɪkˈspreʃ.ən/ (n): biểu hiện, giải pháp biểu lộExhibition /ˌek.sɪˈbɪʃ.ən/ (n): buổi triển lãm​​
*
Enrollment: ghi danhExcellence /ˈek.səl.əns/ (n): xuất sắcEnthusiasm /ɪnˈθjuː.zi.æz.əm/ (n): hăng háiEverywhere /ˈev.ri.weər/ (adv): mọi nơiExcitement /ɪkˈsaɪt/ (n): sự phấn khíchExperiment /ɪkˈsper.ɪ.mənt/ (n): thí nghiệmEngagement /ɪnˈɡeɪdʒ.mənt/ (n): hôn ước, lễ thêm hôn

Các từ giờ Anh bắt đầu bằng chữ e có 9 chữ cái

Education /ˌedʒ.ʊˈkeɪ.ʃən/ (n): giáo dụcExecutive /ɪɡˈzek.jə.tɪv/ (n): điều hànhExcellent /ˈek.səl.ənt/ (a): xuất sắcExtensive /ɪkˈsten.sɪv/ (a): sâu rộng, đọc biết rộngEffective /ɪˈfek.tɪv/ (a): có hiệu lựcExpertise /ˌek.spɜːˈtiːz/ (n): chăm mônExpansion (n): sự bành trướngEstablish /ɪˈstæb.lɪʃ/ (v): thành lậpEfficient /ɪˈfɪʃ.ənt/ (n): gồm hiệu quảEmergency /ɪˈmɜː.dʒən.si/ (n): trường đúng theo khẩn cấpExistence /ɪɡˈzɪs.təns/ (n): sự tồn tạiEvolution /ˌiː.vəˈluː.ʃən/ (n): sự phát triểnEmotional /ɪˈməʊ.ʃən.əl/ (a): nhiều cảmEconomics /ˌiː.kəˈnɒm.ɪks/ (n): kinh tế họcEverybody /ˈev.riˌbɒd.i/: phần lớn ngườiException /ɪkˈsep.ʃən/ (n): nước ngoài lệExcessive: vượt đángExplosion /ɪkˈspləʊ.ʒən/ (n): vụ nổExclusion /ɪkˈskluːd/ (v): nhiều loại trừ

Các từ tiếng Anh bắt đầu bằng chữ e bao gồm 8 chữ cái

*

Economic /iː.kəˈnɒm.ɪk/ (a): gớm tếExchange /ɪksˈtʃeɪndʒ/ (n): trao đổiEvidence /ˈev.ɪ.dəns/ (n): bệnh cớExercise /ˈek.sə.saɪz/ (n): luyện tập, thực hànhEarnings /ˈɜː.nɪŋz/ (n): thu nhậpEstimate /ˈes.tɪ.meɪt/ (v): cầu tính, lượng giáExposure /ɪkˈspəʊ.ʒər/ (n): sự phơi nhiễm, sự gian xảoEveryday /ˈev.ri.deɪ/ (a): mỗi ngàyEvaluate /ɪˈvæl.ju.eɪt/ (v): giá bán trịEnormous /ɪˈnɔː.məs/ (a): to lớn, khổng lồEngineer /ˌen.dʒɪˈnɪər/ (n): kỹ sư

Các từ tiếng Anh ban đầu bằng chữ e có 7 chữ cái

Example /ɪɡˈzɑːm.pəl/ (n): ví dụEastern /ˈiː.stən/ (a): phía ĐôngExactly /ɪɡˈzækt.li/ (adv): thiết yếu xácExpense /ɪkˈspens/ (n): bỏ ra phíExplain /ɪkˈspleɪn/ (v): giải thíchExcited (a): bị kích thíchElement /ˈel.ɪ.mənt/ (n): thành phầnEdition /ɪˈdɪʃ.ən/ (n): sự xuất bản, phiên bảnExhibit /ɪɡˈzɪb.ɪt/ (v): vật dụng trưng bày, triển lãmEndless /ˈend.ləs/ (a): mãi mãiEmbassy /ˈem.bə.si/ (n): đại sứ quán
*
Evident /ˈev.ɪ.dənt/ (a): hiển nhiên

Các từ giờ đồng hồ Anh ban đầu bằng chữ e có 6 chữ cái

Either /ˈaɪ.ðər/ (adv): hoặcEnough /ɪˈnʌf/: đủEffect /ɪˈfekt/ (n0: hình ảnh hưởngEnsure /ɪnˈʃɔːr/ (v): đảm bảoEnergy /ˈen.ə.dʒi/ (n): năng lượngExpect /ɪkˈspekt/ (v): chờ đợiEasily /ˈiː.zəl.i/ (adv): dễ dàngExcept /ɪkˈsept/: ngoại trừEnable /ɪˈneɪ.bəl/ (v): kích hoạtEstate /ɪˈsteɪt/ (n): rượu cồn sảnEntire /ɪnˈtaɪər/ (a): toàn bộEffort /ˈef.ət/ (n): núm gắngEquity /ˈek.wɪ.ti/ (n): công bằngEngine /ˈen.dʒɪn/ (n): động cơExtent /ɪkˈstent/ (n): nút độ

Các từ tiếng Anh bước đầu bằng chữ e có 5 chữ cái

Every /ˈev.ri/: mỗiEarly /ˈɜː.li/ (a, adv): sớmEight /eɪt/: số támEnjoy /ɪnˈdʒɔɪ/ (v): yêu thích thúEvent /ɪˈvent/ (n): sự kiệnEarth /ɜːθ/ (n): trái đấtEagle /ˈiː.ɡəl/ (n): đại bàng
*

Các từ tiếng Anh bắt đầu bằng chữ e có 4 chữ cái

Each /iːtʃ/: mỗiEasy /ˈiː.zi/ (a): dễ dàngExit /ˈek.sɪt/ (n): lối thoátExam /ɪɡˈzæm/ (n): ví dụ

Các từ giờ đồng hồ Anh bắt đầu bằng chữ e tất cả 3 chữ cái

End /end/ (n): kết thúcEat /iːt/ (v): ăn uống uống

Vừa rồi, các bạn đã cùng Wow English đi tổng hợp lại toàn bộ Những từ giờ Anh ban đầu bằng chữ e – gồm 150 từ, có hẳn nhiên cả phiên âm và các loại từ. Wow English mong muốn rằng bài viết đã giúp các bạn ôn tập lại phần lớn từ đang học mặt khác học thêm được rất nhiều từ bắt đầu hữu ích khác nữa.

Chúc các bạn học tập vui vẻ!

Hãy nhằm Wow Englishlà địa điểm học tiếng anh giao tiếp ở đầu cuối của bạn, với bảo hiểmchuẩn áp ra output bằng phù hợp đồng kèm thẻ bh kiến thức trọn đời!

*

Lịch học: từ bỏ 4 mang lại 6 tháng – 2h/Buổi- 2-3 Buổi/1 tuầnGiảng viên việt nam + Giảng viên quốc tế +Trợ giảng + Care Class kèm 1-1

Cuộc đời có tương đối nhiều thứ rất cần được làm, buộc phải học tiếng Anh là yêu cầu thật nhanh để còn làm việc khác, hiện thời Tiếng Anh là loại BẮT BUỘC PHẢI GIỎI bởi mọi giá

Và "hành trình nghìn dặm luôn bước đầu từ 1 bước đầu tiên tiên" cấp tốc tay đăng kí học tập ngay hôm nay để có thể nói tiếng Anh thành thạo chỉ sau 4-6 mon nữa