Các mẫu mã văn phiên bản hành chính hiện thời và biện pháp trình bày hiện nay được hình thức tại Nghị định 30 năm 2020 về công tác văn thư.

Bạn đang xem: Mẫu soạn thảo văn bản hành chính


Có mấy các loại văn bản hành chính?

Theo phân tích và lý giải tại Nghị định 30/2020:

3. “Văn bạn dạng hành chính” là văn bạn dạng hình thành trong quy trình chỉ đạo, điều hành, giải quyết các bước của các cơ quan, tổ chức.

Điều 7 Nghị định này cũng lao lý rõ, văn bạn dạng hành chính gồm những loại văn bản sau: 

Nghị quyết (cá biệt)Quyết định (cá biệt)Chỉ thịQuy chế
Quy địnhThông cáoThông báoHướng dẫn
Chương trìnhkế hoạchPhương ánĐề án
Dự ánBáo cáoBiên bảnTờ trình
Hợp đồngCông vănCông điện`Bản ghi nhớ
Bản thỏa thuậnGiấy ủy quyềnGiấy mờiGiấy giới thiệu
Giấy ngủ phépPhiếu gửi/Phiếu chuyểnPhiếu báoThư công

Mẫu văn bản hành bao gồm gồm các nội dung gì?

Các thành phần chính mà văn bản hành chính cần có bao gồm:

- Quốc hiệu cùng Tiêu ngữ.

- tên cơ quan, tổ chức phát hành văn bản.

- Số, cam kết hiệu của văn bản.

- Địa danh cùng thời gian ban hành văn bản.

- Tên các loại và trích yếu câu chữ văn bản.

- văn bản văn bản.

- Chức vụ, họ tên với chữ ký kết của người dân có thẩm quyền.

- Dấu, chữ cam kết số của cơ quan, tổ chức.

- khu vực nhận.

 

Các mẫu mã văn bạn dạng hành chính phổ cập hiện nay

Mặc dù Nghị định 30 đã quy định phần nhiều các mẫu mã văn bạn dạng hành chính, mặc dù nhiên, chỉ một trong những mẫu sau đây được sử dụng liên tục gồm:

Mẫu nghị quyết (cá biệt)

 

TÊN CQ, TC CHỦ QUẢN1

TÊN CƠ QUAN, TỔ CHỨC2

 


THẨM QUYỀN BAN HÀNH

 

Căn cứ ..................................................................................................................;

Căn cứ ..................................................................................................................;

...............................................................................................................................

QUYẾT NGHỊ:

........................................................6.....................................................................

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

.................................................................................................................................../.

 

Nơi nhận:

- Như Điều.... ;

- .............;

- Lưu: VT,...7...8.

 

QUYỀN HẠN, CHỨC VỤ CỦA NGƯỜI KÝ

(Chữ ký của người có thẩm quyền,

dấu/chữ cam kết số của cơ quan, tổ chức)

 

Họ cùng tên

Ghi chú:

1 tên cơ quan, tổ chức triển khai chủ cai quản trực tiếp (nếu có).

2 tên cơ quan, tổ chức ban hành nghị quyết.

3 Chữ viết tắt tên cơ quan, tổ chức ban hành nghị quyết.

4 Địa danh.

5 Trích yếu nội dung nghị quyết.

6 ngôn từ nghị quyết.

7 Chữ viết tắt tên đơn vị chức năng soạn thảo văn bạn dạng và số lượng bạn dạng lưu (nếu cần).

8 ký kết hiệu fan soạn thảo văn phiên bản và số lượng phiên bản phát hành (nếu cần).

Mẫu Quyết định (cá biệt) chính sách trực tiếp

 

TÊN CQ, TC CHỦ QUẢN1

TÊN CƠ QUAN, TỔ CHỨC2

 


 

Căn cứ .......................................................7 .........................................................;

Căn cứ .................................................................................................................;

Theo ý kiến đề xuất của ...................................................................................................

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1....................................................... 8 ...........................................................

Điều ......................................................................................................................

.................................................................................................................................../.

 

Nơi nhận:

- Như Điều.......;

- ............;

- Lưu: VT,...9...10.

 

QUYỀN HẠN, CHỨC VỤ CỦA NGƯỜI KÝ

(Chữ ký của người dân có thẩm quyền,dấu/chữ cam kết số của cơ quan, tổ chức)

 

Họ với tên

Ghi chú:

1 tên cơ quan, tổ chức chủ cai quản trực tiếp (nếu có).

2 thương hiệu cơ quan, tổ chức hoặc chức vụ nhà nước phát hành quyết định.

3 Chữ viết tắt tên cơ quan, tổ chức triển khai hoặc chức danh nhà nước phát hành quyết định.

4 Địa danh.

5 Trích yếu nội dung quyết định.

6 Thẩm quyền ban hành quyết định trực thuộc về bạn đứng đầu cơ quan, tổ chức triển khai thì ghi chức vụ của người đứng đầu; ví như thẩm quyền phát hành quyết định trực thuộc về tập thể lãnh đạo hoặc cơ quan, tổ chức thì ghi tên số đông hoặc tên cơ quan, tổ chức triển khai đó.

7 các căn cứ để phát hành quyết định.

8 ngôn từ quyết định.

9 Chữ viết tắt tên đơn vị soạn thảo cùng số lượng phiên bản lưu (nếu cần).

10 ký kết hiệu tín đồ soạn thảo văn bạn dạng và số lượng phiên bản phát hành (nếu cần).

Mẫu Quyết định (cá biệt) phương tiện gián tiếp


 

TÊN CQ, TC CHỦ QUẢN1

TÊN CƠ QUAN, TỔ CHỨC2

 

Số: /QĐ-...3...

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT phái mạnh

Độc lập - thoải mái - Hạnh phúc

 

...4..., ngày... Tháng... Năm...


QUYẾT ĐỊNH

Ban hành (Phê duyệt)..........5...................

 

THẨM QUYỀN BAN HÀNH6

 

Căn cứ ...................................................7 .............................................................;

Căn cứ ..................................................................................................................;

Theo ý kiến đề xuất của ...................................................................................................

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Ban hành (Phê duyệt) kèm theo đưa ra quyết định này.......................5 .............

.....................................................................................................................................

Điều......................................................................................................................

.................................................................................................................................../.

Nơi nhận:

- Như Điều... ;

-..............;

- Lưu: VT,...8...9...

 

QUYỀN HẠN, CHỨC VỤ CỦA NGƯỜI KÝ

(Chữ ký kết của người dân có thẩm quyền,dấu/chữ ký số của cơ quan, tổ chức)

 

Họ cùng tên

 

Ghi chú:

* mẫu mã này áp dụng so với các ra quyết định (cá biệt) ban hành hay phê để mắt một văn bạn dạng khác.

1 tên cơ quan, tổ chức chủ cai quản trực tiếp (nếu có).

2 thương hiệu cơ quan, tổ chức triển khai hoặc chức vụ nhà nước ban hành quyết định.

3 Chữ viết tắt thương hiệu cơ quan, tổ chức triển khai hoặc chức danh nhà nước ban hành quyết định.

4 Địa danh.

5 Trích yếu câu chữ quyết định.

6 Thẩm quyền ban hành quyết định nằm trong về người đứng đầu tư mạnh quan, tổ chức triển khai thì ghi dùng cho của người đứng đầu; trường hợp thẩm quyền phát hành quyết định thuộc về tập thể chỉ huy hoặc cơ quan, tổ chức triển khai thì ghi tên đồng minh hoặc tên cơ quan, tổ chức triển khai đó.

7 những căn cứ để ban hành quyết định.

8 Chữ viết tắt tên đơn vị chức năng soạn thảo và số lượng phiên bản lưu (nếu cần).

9 ký hiệu fan soạn thảo văn bản và số lượng bản phát hành (nếu cần).

Mẫu văn bản có thương hiệu loại

(Mẫu này được sử dụng chung cho: Chỉ thị, Quy chế, Quy định, Thông cáo, Thông báo, hướng dẫn, Chương trình, Kế hoạch, Phương án, Đề án, Dự án, Báo cáo, Tờ trình, Giấy ủy quyền, Phiếu gửi, Phiếu chuyển, Phiếu báo).

 

TÊN CQ, TC CHỦ QUẢN1

TÊN CƠ QUAN, TỔ CHỨC2


Số: /...3...-...4...

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT nam

Độc lập - tự do thoải mái - Hạnh phúc

 

...5..., ngày... Tháng... Năm...


 

TÊN LOẠI VĂN BẢN6

................7.............. 

 

.........................................................................8....................................................

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

.................................................................................................................................../.

Xem thêm: Ngủ Ngáy Là Bệnh Gì? 11 Bệnh Lý Có Thể Gây Ngáy To Khi Ngủ Người Nhà Ngủ Ngáy, Bạn Nên Làm Gì

 

Nơi nhận:

- ..............;

- ..............;

- Lưu: VT,...9...10.

 

QUYỀN HẠN, CHỨC VỤ CỦA NGƯỜI KÝ

(Chữ cam kết của người dân có thẩm quyền,dấu/chữ ký kết số của cơ quan, tổ chức)

Họ và tên

Ghi chú:

1 thương hiệu cơ quan, tổ chức triển khai chủ quản ngại trực tiếp (nếu có).

2 tên cơ quan, tổ chức triển khai hoặc chức vụ nhà nước phát hành văn bản.

3 Chữ viết tắt tên các loại văn bản.

4 Chữ viết tắt tên cơ quan, tổ chức triển khai hoặc chức danh nhà nước ban hành văn bản.

5 Địa danh.

6 Tên nhiều loại văn bản

chủng loại này vận dụng chung đối với các vẻ ngoài văn bản hành bao gồm có ghi tên một số loại gồm: chỉ thị, quy chế, quy định, thông cáo, thông báo, hướng dẫn, chương trình, kế hoạch, phương án, đề án, dự án, báo cáo, tờ trình, giấy ủy quyền, phiếu gửi, phiếu chuyển, phiếu báo.

7 Trích yếu ngôn từ văn bản.

8 nội dung văn bản.

9 Chữ viết tắt tên đơn vị chức năng soạn thảo cùng số lượng phiên bản lưu (nếu cần).

10 ký kết hiệu fan soạn thảo văn bạn dạng và số lượng bản phát hành (nếu cần).

Mẫu Công văn

TÊN CQ, TC CHỦ QUẢN1

TÊN CƠ QUAN, TỔ CHỨC2 

Số: /...3...-...4...

V/v..........6.......

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT nam giới

Độc lập - tự do thoải mái - Hạnh phúc

...5..., ngày... Tháng... Năm...


 Kính gửi:

- ............................................................;

- .............................................................

.................................................................................7............................................

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

.................................................................................................................................../.

Nơi nhận:

- Như trên;

- ..............;

- Lưu: VT,...8...9...

 

QUYỀN HẠN, CHỨC VỤ CỦA NGƯỜI KÝ

(Chữ cam kết của người dân có thẩm quyền,dấu/chữ ký số của cơ quan, tổ chức)

Họ cùng tên

 

.............................................................10.....................................................................

 

Ghi chú:

1 thương hiệu cơ quan, tổ chức triển khai chủ quản lí trực tiếp (nếu có).

2 thương hiệu cơ quan, tổ chức hoặc chức danh nhà nước ban hành công văn.

3 Chữ viết tắt thương hiệu cơ quan, tổ chức hoặc chức danh nhà nước ban hành công văn.

4 Chữ viết tắt tên đơn vị soạn thảo công văn.

5 Địa danh.

6 Trích yếu ngôn từ công văn.

7 văn bản công văn.

8 Chữ viết tắt tên đơn vị chức năng soạn thảo và số lượng bạn dạng lưu (nếu cần).

9 ký hiệu fan soạn thảo văn phiên bản và số lượng phiên bản phát hành (nếu cần).

10 Địa chỉ cơ quan, tổ chức; thư năng lượng điện tử; trang thông tin điện tử; số điện thoại; số Fax (nếu cần).

Mẫu Công điện

 

TÊN CQ, TC CHỦ QUẢN1

TÊN CƠ QUAN, TỔ CHỨC2

 

 

Số:.../CĐ-...3...

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT nam

Độc lập - tự do thoải mái - Hạnh phúc

*

...4..., ngày... Tháng... Năm...


CÔNG ĐIỆN

............5..............

 

................................................................6 điện:

- ...............................7...............................;

- .................................................................

 

.........................................................................8....................................................

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

.................................................................................................................................../.

 

Nơi nhận:

- ..............;

- ..............;

- Lưu: VT,...9...10.

 

QUYỀN HẠN, CHỨC VỤ CỦA NGƯỜI KÝ

(Chữ cam kết của người dân có thẩm quyền,

dấu/chữ ký số của cơ quan, tổ chức)

 

Họ và tên

Ghi chú:

1 thương hiệu cơ quan, tổ chức triển khai chủ cai quản trực tiếp (nếu có).

2 tên cơ quan, tổ chức hoặc chức danh nhà nước phát hành công điện.

3 Chữ viết tắt tên cơ quan, tổ chức hoặc chức danh nhà nước phát hành công điện.

4 Địa danh.

5 Trích yếu ngôn từ điện.

6 tên cơ quan, tổ chức triển khai hoặc chức vụ của người đứng đầu.

7 tên cơ quan, tổ chức nhận điện.

8 ngôn từ điện.

9 Chữ viết tắt tên đơn vị soạn thảo cùng số lượng bạn dạng lưu (nếu cần).

10 ký hiệu của người soạn thảo văn bạn dạng và số lượng phiên bản phát hành (nếu cần).

Mẫu Biên bản

 

TÊN CQ, TC CHỦ QUẢN1

TÊN CƠ QUAN, TỔ CHỨC2

 


 

BIÊN BẢN

...........4............

Thời gian bắt đầu: .................................................................................................

Địa điểm: ...............................................................................................................

Thành phần tham dự: ............................................................................................

.....................................................................................................................................

Chủ trì (chủ tọa):..................................................................................................

Thư ký kết (người ghi biên bản):................................................................................

Nội dung (theo cốt truyện cuộc họp/hội nghị/hội thảo):

....................................................................................................................................

Cuộc họp (hội nghị, hội thảo) ngừng vào.... Giờ...., ngày.... Tháng.... Năm..../.

 

THƯ KÝ

 

(Chữ ký)

 

Họ cùng tên

 

CHỦ TỌA

(Chữ ký kết của người dân có thẩm quyền,dấu/chữ ký số của cơ quan, tổ chức triển khai (nếu có)5)

Họ và tên

Nơi nhận:

- ..............;

- Lưu: VT, hồ sơ.

 

Ghi chú:

1 tên cơ quan, tổ chức chủ quản lí trực tiếp (nếu có).

2 tên cơ quan, tổ chức ban hành văn bản.

3 Chữ viết tắt thương hiệu cơ quan, tổ chức ban hành văn bản.

4 Tên cuộc họp hoặc hội nghị, hội thảo.

5 Ghi chức vụ chính quyền (nếu cần).

Trên đấy là một số mẫu văn phiên bản hành chính được sử dụng phổ biến hiện thời và bí quyết trình bày. Nếu còn thắc mắc, vui vẻ liên hệ  19006199 để được hỗ trợ.

Bài viết liên quan