Để theo dõi triệu chứng vật tư, hàng hóa nhập, xuất, tồn hàng kỳ, kế toán phải khởi tạo Bảng tổng hợp nhập, xuất, tồn đồ dùng tư, mặt hàng hóa. Mời chúng ta đọc tham khảo và tải về mẫu mã Bảng tổng hợp này tại bài viết dưới đây.

Bạn đang xem: Mẫu sổ nhập hàng hóa

*

Bảng tổng thích hợp nhập, xuất, tồn vật tư, mặt hàng hóa

Bảng tổng hợp nhập, xuất, tồn đồ vật tư, sản phẩm & hàng hóa là tài liệu dùng làm theo dõi thực trạng nhập, xuất, tồn đầu kỳ, vào cuối kỳ của vật liệu, công cụ, dụng cụ, hàng hóa trong kho của doanh nghiệp. Căn cứ để lập bảng là sổ cụ thể vật liệu, công cụ, dụng cụ, sản phẩm hóa.

*
Sổ chi tiết vật liệu, công cụ, dụng cụ, sản phẩm hóa.

Bảng tổng vừa lòng này hay được lập vào cuối kỳ. Hoàn toàn có thể là cuối tháng, cuối quý, cuối năm tùy theo mỗi doanh nghiệp.

Để việc theo dõi tình hình xuất, nhập, tồn dễ ợt hơn, kế toán hay lập Bảng tổng hợp cùng theo dõi trên Excel. tuygiangho.vn xin cung cấp cho chính mình đọc mẫu mã Bảng tổng hòa hợp nhập, xuất, tồn đồ gia dụng tư, hàng hóa (file Excel) dưới đây. Mời bạn đọc tìm hiểu thêm và download về TẠI ĐÂY.

*

Hướng dẫn ghi Bảng Bảng tổng phù hợp nhập, xuất, tồn đồ tư, hàng hóa

Phần thông tin cơ bản

– dòng “Đơn vị”, “Địa chỉ”: điền tên đơn vị chức năng và địa chỉ của đơn vị có Bảng tổng phù hợp này.

– loại “Số hiệu tài khoản”: số tài khoản của đối tượng người dùng cần theo dõi. Lấy ví dụ lập bảng tổng đúng theo cho đối tượng người tiêu dùng là đồ liệu: điền TK 152.

– dòng “Tên tài khoản”: điền tên tài khoản. Ví dụ thông tin tài khoản hàng hóa, thông tin tài khoản vật liệu,…

– Cột “STT”: điền số sản phẩm tự của từng loại vật tư, mặt hàng hóa.

– Cột “Mã số”: điền mã thiết bị tư, mặt hàng hóa. Mã này có thể lấy từ bỏ phần “Mã số” vào Sổ chi tiết của đồ dùng tư, hàng hóa hoặc trong bảng danh mục hàng hóa.

Xem thêm: Làm Nét Hình Ảnh Online Không Cần Tải Phần Mềm, Phần Mềm Làm Nét Ảnh Online

– Cột “Tên đồ dùng tư, sản phẩm hóa”: điền tên rất đầy đủ của từng đồ dùng tư, hàng hóa.

– Cột “ĐVT”: điền đơn vị tính của từng loại vật tư, sản phẩm & hàng hóa tương ứng.

Số liệu nhập, xuất, tồn

– Cột “Tồn đầu kỳ”:

+ “Số lượng”: đây là số lượng trang bị tư, hàng hóa tồn đầu kỳ. đem số liệu phần “Số lượng” của cột “tồn cuối kỳ” kỳ trước sang. Hoặc lấy số liệu ở đoạn “số lượng” của cột “Tồn đầu kỳ” trong Sổ chi tiết vật tư, mặt hàng hóa.

+ Cột “Thành tiền”: điền tương tự cột “Số lượng”.

Lưu ý: nếu đồ gia dụng tư, hàng hóa phát sinh kỳ này là kỳ đầu tiên thì con số và Thành tiền tồn thời điểm đầu kỳ bằng 0.

– Cột “Nhập vào kỳ”:

+ Cột “Số lượng”: rước số liệu tại phần tổng con số nhập trong kỳ từ bỏ Sổ cụ thể vật tư, hàng hóa sang.

+ Cột “Thành tiền”: đem số liệu ở trong phần tổng số tiền nhập vật tư, hàng hóa trong kỳ từ Sổ cụ thể vật tư, hàng hóa sang.

– Cột “Tồn cuối kỳ”:

+ Cột “Số lượng”: số lượng tồn cuối kỳ được khẳng định theo cách làm sau:

Số lượng tồn thời điểm cuối kỳ = con số tồn vào đầu kỳ + con số nhập vào kỳ – số lượng xuất vào kỳ

+ Cột “Thành tiền”: công dụng cột này được xác định theo cách làm sau:

Thành tiền tồn cuối kỳ = Thành tiền tồn thời điểm đầu kỳ + Thành tiền nhập trong kỳ – Thành chi phí xuất vào kỳ

– chiếc “Cộng”: cộng những số liệu cột “Thành tiền” ở những mục “Tồn đầu kỳ”, “Nhập trong kỳ”, “Tồn cuối kỳ”.

Trên đó là mẫu Bảng tổng phù hợp nhập, xuất, tồn vật tư, mặt hàng hóa. Mời chúng ta đọc xem thêm và thiết lập về sử dụng. Chúc các bạn thành công.

Phần mềm kế toán tài chính MISA SME.NET hỗ trợ doanh nghiệp tự động hóa tính giá chỉ xuất kho theo rất nhiều phương pháp: bình quân cuối kì, trung bình tức thời… với tính giá chỉ xuất đến từng hàng hóa. Đồng thời có thể chấp nhận được nhập kho, xuất kho; quản lí lý, theo dõi mặt hàng hóa theo nhiều đặc tính như: color sắc, size, số máy, số khung…

Để search hiểu chi tiết hơn về nghiệp vụ thống trị kho trên phần mềm kế toán MISA SME.NET, anh chị vui lòng đk tại link dưới đây: