Xin đến tôi hỏi cách tính lương Công an dân chúng 2022 được luật thế nào? - Thu Hường (Bình Dương)


*
Mục lục bài xích viết

Hướng dẫn cách tính lương Công an quần chúng. # 2022

1. Công an dân chúng là ai?

Theo Điều 3 biện pháp Công an dân chúng 2018, Công an quần chúng. # là lực lượng trang bị nhân dân làm cho nòng cốt trong triển khai nhiệm vụ bảo vệ an toàn quốc gia, bảo vệ trật tự, bình yên xã hội, chiến đấu phòng, chống tội phạm cùng vi phạm pháp luật về bình an quốc gia, đơn nhất tự, bình yên xã hội.

Bạn đang xem: Lương công an tính như thế nào

2. Cách tính lương Công an quần chúng 2022

Cụ thể trên điểm a khoản 1 Điều 5 Nghị định 204/2004/NĐ-CP, phương pháp tính lương Công an dân chúng được phụ thuộc vào Bảng 6 (đối cùng với sĩ quan, hạ sĩ quan lại công an nhân dân) và Bảng 7 (đối với trình độ kỹ thuật trực thuộc công an nhân dân)

2.1. Cách tính lương Công an nhân dân đối với sĩ quan, hạ sĩ quan

* cách tính lương Công an quần chúng theo cấp độ quân hàm

Đối với sĩ quan, hạ sĩ quan tiền công an quần chúng thì lương theo level quân hàm tính theo Mục 1 Bảng 6 (ban hành kèm theo Nghị định 204/2004/NĐ-CP) và với mức lương cửa hàng hiện hành là 1.490.000 đồng (theo Nghị định 38/2019/NĐ-CP) thì bảng lương như sau:

Cấp bậc quân hàm

Hệ số lương

Mức lương (Đơn vị: VNĐ)

Đại tướng

10,40

15.496.000

Thượng tướng

9,80

14.602.000

Trung tướng

9,20

13.708.000

Thiếu tướng

8,60

12.814.000

Đại tá

8,00

11.920.000

Thượng tá

7,30

10.877.000

Trung tá

6,60

9.834.000

Thiếu tá

6,00

8.940.000

Đại úy

5,40

8.046.000

Thượng úy

5,00

7.450.000

Trung úy

4,60

6.854.000

Thiếu úy

4,20

6.258.000

Thượng sĩ

3,80

5.662.000

Trung sĩ

3,50

5.215.000

Hạ sĩ

3,20

4.768.000

* phương pháp tính lương Công an quần chúng. # theo từng lần nâng lương

Mức lương với sĩ quan, hạ sĩ quan tiền công an quần chúng theo từng lần nâng lương được nguyên tắc tại Mục 2 Bảng 6 ban hành kèm theo Nghị định 204/2004/NĐ-CP (được bổ sung bởi Khoản 4 Điều 1 Nghị định 17/2013/NĐ-CP).

Mức lương cửa hàng hiện hành là 1.490.000 đồng/tháng (theo Nghị định 38/2019/NĐ-CP)

Theo đó, bảng lương cùng với sĩ quan, hạ sĩ quan lại công an quần chúng. # theo từng lần nâng lương 2022 ví dụ như sau:

Cấp bậc quân hàm

Hệ số nâng lương lần 1

Mức lương nâng lần 1

(Đơn vị: VNĐ)

Hệ số nâng lương lần 2

Mức lương nâng lần 2

(Đơn vị: VNĐ)

Đại tướng

11,00

16.390.000

-

-

Thượng tướng

10,40

15.496.000

-

-

Trung tướng

9,80

14.602.000

-

-

Thiếu tướng

9,20

13.708.000

-

-

Đại tá

8,40

12.516.000

8,60

12.814.000

Thượng tá

7,70

11.473.000

8,10

12.069.000

Trung tá

7,00

10.430.000

7,40

11.026.000

Thiếu tá

6,40

9.536.000

6,80

10.132.000

Đại úy

5,80

8.642.000

6,20

9.238.000

Thượng úy

5,35

7.971.500

5,70

8.493.000

Trong đó, thời hạn nâng lương của cấp độ quân hàm thiếu thốn tướng, Trung tướng, Thượng tướng với Đại tướng tá là 4 năm.

2.2. Cách tính lương Công an nhân dân đối với sĩ quan, hạ sĩ quan trình độ chuyên môn kỹ thuật

Đối cùng với sĩ quan, hạ sĩ quan trình độ chuyên môn kỹ thuật trực thuộc công an quần chúng thì phương pháp tính lương theo đúng Bảng 7 phát hành kèm theo Nghị định 204/2004/NĐ-CP.

Theo nấc lương cơ sở hiện hành là 1.490.000 đồng (Nghị định 38/2019/NĐ-CP) thì lương của sĩ quan, hạ sĩ quan chuyên môn kỹ thuật cụ thể như sau:

* Đối với sĩ quan, hạ sĩ quan chuyên môn kỹ thuật cao cấp

Hệ số lương

(Nhóm 1)

Mức lương

(Đơn vị: VNĐ)

Hệ số lương

(Nhóm 2)

Mức lương

(Đơn vị: VNĐ)

3,85

5.736.500

3,65

5.438.500

4,20

6.258.000

4,00

5.960.000

4,55

6.779.500

4,35

6.481.500

4,90

7.301.000

4,70

7.003.000

5,25

7.822.500

5,05

7.524.500

5,60

8.344.000

5,40

8.046.000

5,95

8.865.500

5,75

8.567.500

6,30

9.387.000

6,10

9.089.000

6,65

9.908.500

6,45

9.610.500

7,00

10.430.000

6,80

10.132.000

7,35

10.951.500

7,15

10.653.500

7,70

11.473.000

7,50

11.175.000

* Đối cùng với sĩ quan, hạ sĩ quan trình độ chuyên môn kỹ thuật trung cấp

Hệ số lương

(Nhóm 1)

Mức lương

(Đơn vị: VNĐ)

Hệ số lương

(Nhóm 2)

Mức lương

(Đơn vị: VNĐ)

3,50

5.215.000

3,20

4.768.000

3,80

5.662.000

3,50

5.215.000

4,10

6.109.000

3,80

5.662.000

4,40

6.556.000

4,10

6.109.000

4,70

7.003.000

4,40

6.556.000

5,00

7.450.000

4,70

7.003.000

5,30

7.897.000

5,00

7.450.000

5,60

8.344.000

5,30

7.897.000

5,90

8.791.000

5,60

8.344.000

6,20

9.238.000

5,90

8.791.000

* Đối với sĩ quan, hạ sĩ quan trình độ kỹ thuật sơ cấp

Hệ số lương

(Nhóm 1)

Mức lương

(Đơn vị: VNĐ)

Hệ số lương

(Nhóm 2)

Mức lương

(Đơn vị: VNĐ)

3,20

4.768.000

2,95

4.395.500

3,45

5.140.500

3,20

4.768.000

3,70

5.513.000

3,45

5.140.500

3,95

5.885.500

3,70

5.513.000

4,20

6.258.000

3,95

5.885.500

4,45

6.630.500

4,20

6.258.000

4,70

7.003.000

4,45

6.630.500

4,95

7.375.500

4,70

7.003.000

5,20

7.748.000

4,95

7.375.500

5,45

8.120.500

5,20

7.748.000

3. Tiêu chuẩn chỉnh tuyển lựa chọn vào Công an nhân dân

Công dân được tuyển chọn tiến hành nghĩa vụ tham tối ưu an nhân dân khi có đủ các tiêu chuẩn sau đây:

- gồm lý lịch rõ ràng.

Xem thêm: Tác Hại Của Việc Ngồi Nhiều ? Khám Chữa Bệnh Phổ Biến Kiến Thức Y Khoa

- trang nghiêm chấp hành con đường lối, công ty trương của Đảng, bao gồm sách, pháp luật của phòng nước; không có tiền án, tiền sự, không biến thành truy cứu trọng trách hình sự, quản ngại chế, ko trong thời gian bị áp dụng biện pháp giáo dục và đào tạo tại xã, phường, thị trấn hoặc chuyển vào đại lý chữa căn bệnh bắt buộc, cơ sở giáo dục đào tạo bắt buộc; bao gồm phẩm chất, đạo đức tư giải pháp tốt, được quần bọn chúng nhân dân chỗ cư trú hoặc nơi học tập, công tác tín nhiệm.

- bảo vệ tiêu chuẩn chính trị của hạ sĩ quan, chiến sĩ ship hàng theo cơ chế nghĩa vụ trong Công an nhân dân.

- gồm bằng tốt nghiệp trung học nhiều trở lên. Những xã miền núi, hải đảo, vùng đồng bào dân tộc bản địa thiểu số, vùng bao gồm điều kiện tài chính - xã hội đặc biệt khó khăn được tuyển công dân có bằng giỏi nghiệp trung học tập cơ sở.

- Thể hình cân nặng đối, không dị hình, quái đản và thỏa mãn nhu cầu các tiêu chuẩn sức khỏe khoắn để triển khai nghĩa vụ tham gia công an nhân dân.