Học tiếng anh cơ bản: các cụm tự chỉ thời hạn trong tiếng anh

Specifying the day - Ngày

the day before yesterday
hôm kia
yesterday hôm qua
today hôm nay
tomorrow ngày mai
the day after tomorrow ngày kia

Specifying the time of day - Buổi vào ngày

last night tối qua
tonight tối nay
tomorrow night tối mai
in the morning vào buổi sáng
in the afternoon vào buổi chiều
in the evening vào buổi tối
yesterday morning sáng qua
yesterday afternoon chiều qua
yesterday evening tối qua
this morning sáng nay
this afternoon chiều nay
this evening tối nay
tomorrow morning sáng mai
tomorrow afternoon chiều mai
tomorrow evening tối mai


Bạn đang xem: Hôm qua tiếng anh là gì

văn bản chính
*

Xem thêm: Viêm Tiểu Phế Quản Ở Trẻ Sơ Sinh: Nguyên Nhân, Triệu Chứng Viêm Tiểu Phế Quản ?

Specifying the week, month, or year - Tuần, tháng, năm

last week tuần trước
last month tháng trước
last year năm ngoái
this week tuần này
this month tháng này hoc tieng anh
this year năm nay
next week tuần sau
next month tháng sau
next year năm sau

Video rất có thể bạn quan tâm: tiếng anh cơ bản

Khoá học tiếng anh dành cho những người mất căn bản


Other time expressions - những cụm tự chỉ thời gian khác

five minutes ago năm phút trước
an hour ago một giờ trước
a week ago một tuần trước
two weeks ago hai tuần trước
a month ago một tháng trước
a year ago một năm trước
a long time ago lâu rồi
in ten minutes" time or in ten minutes mười phút nữa
in an hour"s time or in an hour một tiếng nữa
in a week"s time or in a week một tuần nữa
in ten days" time or in ten days mười ngày nữa
in three weeks" time or in three weeks ba tuần nữa
in two months" time or in two months hai tháng nữa
in ten years" time or in ten years mười năm nữa
the previous day ngày trước đó
the previous week tuần trước đó
the previous month tháng trước đó
the previous year năm trước đónăm trước đó
the following day ngày sau đó
the following week tuần sau đó
the following month tháng sau đó
the following year năm sau đó

Duration - khoảng chừng thời gian

Khi nói tới khoảng thời hạn trong giờ Anh thường dùng từ for sống đằng trước, lấy ví dụ như như:

I lived in Canada for six months mình sống sinh sống Canada sáu tháng
I"ve worked here for nine years mình đã thao tác ở đây được chín năm
I"m going to lớn France tomorrow for two weeks ngày mai mình đã đi Pháp nhị tuần
we were swimming for a long time bọn tôi đã bơi rất lâu

Frequency - Tần suất

never không bao giờ
rarely hiếm khi
occasionally thỉnh thoảng
sometimes thỉnh thoảng
often or frequently thường xuyên
usually or normally thường xuyên
always luôn luôn
every day or daily hàng ngày
every week or weekly hàng tuần
every month or monthly hàng tháng
every year or yearly hàng năm

Có nhiều cách để nói mang đến chuỗi những sự khiếu nại trong thừa khứ. Đây là một vài bí quyết phổ biến.

- After (in the middle or at the beginning of a sentence - giữa câu hoặc đầu câu)- Afterwards / After that / After a while (at the beginning of a sentence - đầu câu)- Then / Before (in the middle or at the beginning of a sentence - đầu hoặc thân câu)- Before that / Previously / Until then (At the beginning of a sentence - đầu câu)- By the time (in the middle of a sentence followed by a past perfect tense - thân câu, động từ sinh sống mệnh đề sau "by the time" phân tách ở thì vượt khứ trả thành)- By then / by that time (at the beginning of a sentence - đầu câu)Một vài các để trình làng sự kiện sắp tới đây trong chuỗi sự kiện.

Later onBefore longAt that moment / SuddenlyMeanwhile / At the same timeSimultaneously (đây là bí quyết nói long trọng hơn so với meanwhile / at the same time)

Ví dụ:

I worked và then went shopping. Later on I met some friends for pizza. Tôi thao tác làm việc và rồi đi download sắm. Rồi sau đó tôi đã thuộc mấy người bạn đi nạp năng lượng pizza.At that moment / Suddenly, I heard the door slam. Thời điểm đó/ tự dưng tôi nghe cửa ngõ đóng sầm.Meanwhile / At the same time / Simultaneously my phone started khổng lồ ring. Ngay trong khi ấy, điện thoại cảm ứng của tôi ban đầu đổ chuông.