tuygiangho.vn: Qua bài bác <Định nghĩa> <Định Lí> Góc nội tiếp mặt đường tròn cùng tìm hiểu các kỹ năng và kiến thức về góc nội tiếp mặt đường tròn và khuyên bảo lời giải chi tiết bài tập áp dụng.

Bạn đang xem: Góc chắn cung đường tròn


Liên Hệ Cung cùng Dây Chu Vi Hình Tròn Diện Tích Hình Tròn Độ nhiều năm Cung Tròn Tiếp tuyến Của Đường Tròn Góc có Đỉnh Ở bên phía trong Đường Tròn. Góc gồm Đỉnh Ở phía bên ngoài Đường Tròn Vị Trí Tương Đối Của hai Đường Tròn
Phương Trình Đường Tròn ngoại Tiếp Tam Giác Phương Trình Tiếp tuyến đường Của Đường Tròn Phương Trình Đường Tròn Nội Tiếp Tam Giác

I. GÓC NỘI TIẾP ĐƯỜNG TRÒN LÀ GÌ?

Góc nội tiếp mặt đường tròn là góc có đỉnh nằm trên tuyến đường tròn và hai cạnh cất hai dây cung của mặt đường tròn đó. Còn cung nằm bên phía trong góc được hotline là cung bị chắn.


*

Ví dụ: Đường tròn (O, R) có: 

∠BAC là góc nội tiếp mặt đường tròn, cung bị khuất (oversetfrownBC).∠MNP là góc nội tiếp đường tròn, cung bị chắn (oversetfrownMP).

II. ĐỊNH LÝ VỀ GÓC NỘI TIẾP ĐƯỜNG TRÒN

Trong một đường tròn, số đo của góc nội tiếp con đường tròn gồm độ lớn bằng một nửa số đo của cung bị khuất của góc nội tiếp đó hay còn bằng một nửa số đo góc ở trọng tâm đường tròn.

Xem thêm: Mề Đay Mẩn Ngứa Ở Trẻ Sơ Sinh Bị Mẩn Ngứa Ở Trẻ Sơ Sinh, Mề Đay Mẩn Ngứa Ở Trẻ Sơ Sinh

Ví dụ: Đường tròn (O, R) có: ∠BAC là góc nội tiếp mặt đường tròn:

(widehatBAC=frac12oversetfrownBC)(widehatMNP=frac12widehatMP)

II. HỆ QUẢ LIÊN quan liêu ĐẾN GÓC NỘI TIẾP ĐƯỜNG TRÒN

Dựa trên định lý về góc nội tiếp đường tròn ta đạt được hệ quả sau, vào một đường tròn:

Các góc nội tiếp mặt đường tròn cân nhau sẽ chắn những cung bằng nhau.Các góc nội tiếp mặt đường tròn thuộc chắn một cung hoặc chắn các cung đều bằng nhau thì có số đo bằng nhau.Góc nội tiếp đường tròn (nhỏ hơn hoặc bằng 90°) gồm số đo bởi nửa số đo của góc ở trung ương cùng chắn một cung.Góc nội tiếp chắn nửa đường tròn là góc vuông ( số đo bằng 90°).
*

Ví dụ: Đường tròn (O, R) có: 2 lần bán kính MQ, (oversetfrownBC), (oversetfrownMP)

(widehatBAC==widehatMQP) ⇒ (oversetfrownBC=oversetfrownMP).(widehatBAC=widehatBDC) (cùng chắn cung (oversetfrownBC)∠MPQ là góc nội tiếp chắn nửa đường tròn ⇒ ∠MPQ = 90°.(widehatBAC=frac12widehatBOC.

III. BÀI TẬP MINH HỌA VỀ GÓC NỘI TIẾP ĐƯỜNG TRÒN

Ví dụ: mang lại hình sau, chứng minh rằng AB ⊥ SH.


*

Lời giải tham khảo:

Xét mặt đường tròn (O, R) có:

∠ANB là góc nội tiếp chắn nửa con đường tròn ⇒ ∠ANB = 90° ⇒ AN ⊥ NB∠AMB là góc nội tiếp chắn nửa con đường tròn ⇒ ∠AMB = 90° ⇒ AM ⊥ MB

Xét △SHB có: SM ⊥ HB, NH ⊥ SB và SM ∩ tp hà nội = A