Khoảng cách d tính bằng centimét (cm) bằng khoảng cách d tính bằng milimét (mm) phân chia cho 10:

d (cm) = d (mm) / 10

Ví dụ:

Chuyển đổi 30 mm sang cm:

d (cm) = 30/10 = 3cm

*
biện pháp đổi milimet sang cm" width="688">

Mời bạn đọc cùng với đứng top lời giải tham khảo thêm về milimet và centimet qua nội dung bài viết dưới đây.

Bạn đang xem: Đổi từ mm sang m

1. Mm là gì?

Một milimet (viết tắt là mm) là một khoảng cách bằng 1/1000 mét.

Trong hệ thống kê giám sát quốc tế, milimét là đơn vị đo được suy ra từ đơn vị chức năng cơ bản mét theo tư tưởng trên.

Chữ mili (hoặc vào viết tắt là m) viết tức khắc trước những đơn vị trong hệ giám sát quốc tế nhằm chỉ rằng đơn vị này được chia cho 1000 lần.

Xem thêm: Soái Ca Tóc Húi Cua Trung Quốc

Tiếng Việt còn gọi đơn vị này là ly hoặc ly tây.

2. Centimet là gì?


Centimet là đơn vị chức năng đo chiều nhiều năm trong hệ mét.

*

Tiếng Việt còn được gọi đơn vị này là phân tây.

Trong hệ đo lường và tính toán quốc tế, xentimét là đơn vị đo được suy ra từ đơn vị chức năng cơ bản mét theo khái niệm trên.

Chữ xenti (hoặc vào viết tắt là c) viết tức thời trước các đơn vị vào hệ thống kê giám sát quốc tế nhằm chỉ rằng đơn vị này bằng đơn vị gốc phân tách cho 100. 

Cách thay đổi Milimet lịch sự Centimet

1 mm bởi 0,1 cm:

1 mm = 0,1 cm

Khoảng cách d tính bằng centimét (cm) bằng khoảng tầm cách d tính bằng milimét (mm) phân chia cho 10:

d (cm) = d (mm) / 10

Ví dụ:

Chuyển đổi 30 milimet sang cm:

d (cm) = 30/10 = 3cm

Bảng thay đổi từ milimét thanh lịch centimet

Milimet (mm)

Centimet (cm)

0,01 mm0,001 cm
0,1 mm0,01 cm
1 mm0,1 cm
2 mm0,2 cm
3 mm0,3 cm
4 mm0,4 cm
5 mm0,5 cm
6 mm0,6 cm
7 mm0,7 cm
8 mm0,8 cm
9 mm0,9 cm
10 mm1 centimet
20 mm2 cm
30 mm3 cm
40 mm4 cm
50 mm5 cm
60 mm6 cm
70 mm7 cm
80 mm8 cm
90 mm9 cm
100 mm10 cm