BIỂU ĐỒDOWNLOADATLATCHUYÊN ĐỀĐỀ-ĐÁPTHI TỐT NGHIỆP THPT.ĐIỀU CHỈNH ND DẠY HỌCCHƯƠNG TRÌNH GDPT 2018 (Mới)BẢN ĐỒQUÀ TẶNG

a.

Bạn đang xem: Cách vẽ biểu đồ đường biểu diễn

Tín hiệu nhận biết biểu trang bị Đường (địa lý)

*

b. Cách vẽ biểu thiết bị Đường (địa lý)

" data-image-caption="Quà tặng phiên bản đồ cá thể hóa (Mã T-65)

" data-medium-file="https://tuygiangho.vn.files.wordpress.com/2022/03/t-65.png?w=300" data-large-file="https://tuygiangho.vn.files.wordpress.com/2022/03/t-65.png?w=723" class="alignnone size-full wp-image-9778" src="https://tuygiangho.vn.files.wordpress.com/2022/03/t-65.png?w=723" alt="T-65" srcset="https://tuygiangho.vn.files.wordpress.com/2022/03/t-65.png?w=723 723w, https://tuygiangho.vn.files.wordpress.com/2022/03/t-65.png?w=150 150w, https://tuygiangho.vn.files.wordpress.com/2022/03/t-65.png?w=300 300w, https://tuygiangho.vn.files.wordpress.com/2022/03/t-65.png?w=768 768w, https://tuygiangho.vn.files.wordpress.com/2022/03/t-65.png 880w" sizes="(max-width: 723px) 100vw, 723px" />Quà tặng phiên bản đồ cá nhân hóa (Mã T-65)
*
" data-image-caption="Quà tặng bản đồ cá thể hóa (Mã T-72)

" data-medium-file="https://tuygiangho.vn.files.wordpress.com/2022/03/t-72.png?w=300" data-large-file="https://tuygiangho.vn.files.wordpress.com/2022/03/t-72.png?w=723" class="alignnone size-full wp-image-9830" src="https://tuygiangho.vn.files.wordpress.com/2022/03/t-72.png?w=723" alt="T-72" srcset="https://tuygiangho.vn.files.wordpress.com/2022/03/t-72.png?w=723 723w, https://tuygiangho.vn.files.wordpress.com/2022/03/t-72.png?w=150 150w, https://tuygiangho.vn.files.wordpress.com/2022/03/t-72.png?w=300 300w, https://tuygiangho.vn.files.wordpress.com/2022/03/t-72.png?w=768 768w, https://tuygiangho.vn.files.wordpress.com/2022/03/t-72.png 792w" sizes="(max-width: 723px) 100vw, 723px" />Quà tặng bạn dạng đồ cá thể hóa (Mã T-72)
*
" data-image-caption="Quà tặng bạn dạng đồ cá thể hóa (Mã T-49)

" data-medium-file="https://tuygiangho.vn.files.wordpress.com/2022/02/t-49.png?w=300" data-large-file="https://tuygiangho.vn.files.wordpress.com/2022/02/t-49.png?w=723" class="alignnone size-full wp-image-9668" src="https://tuygiangho.vn.files.wordpress.com/2022/02/t-49.png?w=723" alt="T-49" srcset="https://tuygiangho.vn.files.wordpress.com/2022/02/t-49.png?w=723 723w, https://tuygiangho.vn.files.wordpress.com/2022/02/t-49.png?w=150 150w, https://tuygiangho.vn.files.wordpress.com/2022/02/t-49.png?w=300 300w, https://tuygiangho.vn.files.wordpress.com/2022/02/t-49.png?w=768 768w, https://tuygiangho.vn.files.wordpress.com/2022/02/t-49.png 836w" sizes="(max-width: 723px) 100vw, 723px" />Quà tặng bản đồ cá nhân hóa (Mã T-49)

*

c.

Xem thêm:

Cách nhận xét biểu thứ Đường (địa lý)

*
" data-image-caption="Quà tặng bạn dạng đồ cá thể hóa (Mã T-48)

" data-medium-file="https://tuygiangho.vn.files.wordpress.com/2022/02/t-48.png?w=298" data-large-file="https://tuygiangho.vn.files.wordpress.com/2022/02/t-48.png?w=723" class="alignnone size-full wp-image-9664" src="https://tuygiangho.vn.files.wordpress.com/2022/02/t-48.png?w=723" alt="T-48" srcset="https://tuygiangho.vn.files.wordpress.com/2022/02/t-48.png?w=723 723w, https://tuygiangho.vn.files.wordpress.com/2022/02/t-48.png?w=150 150w, https://tuygiangho.vn.files.wordpress.com/2022/02/t-48.png?w=298 298w, https://tuygiangho.vn.files.wordpress.com/2022/02/t-48.png 760w" sizes="(max-width: 723px) 100vw, 723px" />Quà tặng bạn dạng đồ cá nhân hóa (Mã T-48)

d. Phần đa lỗi thường gặp khi vẽ biểu vật Đường (địa lý)

*
" data-image-caption="Quà tặng phiên bản đồ cá thể hóa (Mã T-34)

" data-medium-file="https://tuygiangho.vn.files.wordpress.com/2022/02/t-34.png?w=300" data-large-file="https://tuygiangho.vn.files.wordpress.com/2022/02/t-34.png?w=723" class="alignnone size-full wp-image-9600" src="https://tuygiangho.vn.files.wordpress.com/2022/02/t-34.png?w=723" alt="T-34" srcset="https://tuygiangho.vn.files.wordpress.com/2022/02/t-34.png?w=723 723w, https://tuygiangho.vn.files.wordpress.com/2022/02/t-34.png?w=150 150w, https://tuygiangho.vn.files.wordpress.com/2022/02/t-34.png?w=300 300w, https://tuygiangho.vn.files.wordpress.com/2022/02/t-34.png?w=768 768w, https://tuygiangho.vn.files.wordpress.com/2022/02/t-34.png 932w" sizes="(max-width: 723px) 100vw, 723px" />Quà tặng bản đồ cá thể hóa (Mã T-34)

e. Ví dụ minh họa ví dụ biểu đồ vật Đường (địa lý)

*
" data-image-caption="Quà tặng bản đồ cá nhân hóa (Mã T-17)

" data-medium-file="https://tuygiangho.vn.files.wordpress.com/2022/02/t-17.png?w=300" data-large-file="https://tuygiangho.vn.files.wordpress.com/2022/02/t-17.png?w=723" class="alignnone size-full wp-image-9517" src="https://tuygiangho.vn.files.wordpress.com/2022/02/t-17.png?w=723" alt="T-17" srcset="https://tuygiangho.vn.files.wordpress.com/2022/02/t-17.png?w=723 723w, https://tuygiangho.vn.files.wordpress.com/2022/02/t-17.png?w=150 150w, https://tuygiangho.vn.files.wordpress.com/2022/02/t-17.png?w=300 300w, https://tuygiangho.vn.files.wordpress.com/2022/02/t-17.png 762w" sizes="(max-width: 723px) 100vw, 723px" />Quà tặng bản đồ cá thể hóa (Mã T-17)

*
" data-image-caption="Quà tặng bản đồ cá thể hóa (Mã T-15)

" data-medium-file="https://tuygiangho.vn.files.wordpress.com/2022/02/t-16.png?w=300" data-large-file="https://tuygiangho.vn.files.wordpress.com/2022/02/t-16.png?w=723" class="alignnone size-full wp-image-9513" src="https://tuygiangho.vn.files.wordpress.com/2022/02/t-16.png?w=723" alt="T-16" srcset="https://tuygiangho.vn.files.wordpress.com/2022/02/t-16.png?w=723 723w, https://tuygiangho.vn.files.wordpress.com/2022/02/t-16.png?w=150 150w, https://tuygiangho.vn.files.wordpress.com/2022/02/t-16.png?w=300 300w, https://tuygiangho.vn.files.wordpress.com/2022/02/t-16.png 752w" sizes="(max-width: 723px) 100vw, 723px" />Quà tặng bản đồ cá nhân hóa (Mã T-15)

Ví dụ khác

Cho bảng số liệu sau:

MỘT SỐ SẢN PHẨM CÔNG NGHIỆP CỦA VIỆT NAM, GIAI ĐOẠN 1995-2014

Năm

Sản phẩm

1995

20052010

2014

Bóng đèn điện (triệu cái)

25,1

102,2350,4

154,8

Nước mắm (triệu lít)

149,0

191,5257,1

337,5

Giày, dép domain authority (triệu đôi)

46,4

218,0192,2

251,2

Muối biển khơi (nghìn tấn)

689,0

897,7975,3

765,7

Hãy vẽ biểu đồ thích hợp thể hiện tại tốc độ ngày càng tăng một số sản phẩm của ngành công nghiệp của Việt Nam, tiến trình 1995-2014.

Cách vẽ:

*
" data-image-caption="Quà tặng phiên bản đồ cá nhân hóa (Mã T-57)

" data-medium-file="https://tuygiangho.vn.files.wordpress.com/2022/03/t-57.png?w=300" data-large-file="https://tuygiangho.vn.files.wordpress.com/2022/03/t-57.png?w=723" class="alignnone size-full wp-image-9717" src="https://tuygiangho.vn.files.wordpress.com/2022/03/t-57.png?w=723" alt="T-57" srcset="https://tuygiangho.vn.files.wordpress.com/2022/03/t-57.png?w=723 723w, https://tuygiangho.vn.files.wordpress.com/2022/03/t-57.png?w=150 150w, https://tuygiangho.vn.files.wordpress.com/2022/03/t-57.png?w=300 300w, https://tuygiangho.vn.files.wordpress.com/2022/03/t-57.png 760w" sizes="(max-width: 723px) 100vw, 723px" />Quà tặng bản đồ cá thể hóa (Mã T-57)