MỤC LỤC VĂN BẢN
*
In mục lục

BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC HẢI QUAN -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT phái mạnh Độc lập - tự do - hạnh phúc ---------------

Số: 2714/TB-TCHQ

Hà Nội, ngày thứ 5 tháng 7 năm 2022

THÔNG BÁO

VỀ KẾT QUẢ XÁC ĐỊNH TRƯỚC MÃ SỐ

TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC HẢI QUAN

Căn cứ luật Hải quan liêu số 54/2014/QH13ngày 23 tháng 6 năm 2014;

Căn cứ Nghị định số 08/2015/NĐ-CP ngày 21 tháng 01 năm 2015 của cơ quan chính phủ quy định chi tiết và giải pháp thi hànhLuật thương chính về giấy tờ thủ tục hải quan, bình chọn giám sát, kiểm soát điều hành hải quan; Nghị địnhsố 59/2018/NĐ-CP ngày 20 tháng 04 năm 2018 của chính phủ sửa đổi, bổ sung một sốđiều của Nghị định số 08/2015/NĐ-CP ngày 21 tháng 01 năm 2015;

Theo ý kiến đề xuất của cục trưởng cục Thuếxuất nhập khẩu,

Tổng viên Hải quan thông tin kết quảxác định trước mã số như sau:

1. Sản phẩm & hàng hóa đề nghị khẳng định trước mã số bởi vì tổ chức, cá thể cung cấp:

Tên yêu thương mại: Chất cách xử lý LOCTITE BONDAGE P-6-2 15KG

Tên call theo cấu tạo, công dụng: hóa học xử lý

Ký, mã hiệu, chủng loại: 1342177

2. Tóm tắt tế bào tả sản phẩm & hàng hóa được xác minh trước mã số: Theo hồ nước sơ khẳng định trước mã số, thông tin món đồ như sau:

- Thành phần, hàm lượng, cấu tạo, cách làm hóa học:

+ Methylcyclohexane: 10~30%

+ Butanone: 30~60%

+ Ethyl acetate: 30~60%

+ Methoxypropyl acetate 2-: 1~10%

+ POLYURETHANE trở nên tính: 1~2%

+ Phụ gia:

- nguyên lý hoạt động, phương pháp sử dụng:

+ qui định hoạt động: Chất xử trí sẽ thâm nhập vào trong số những lỗ hỗng trên vật liệu hình thành các khóa cài đặt cơ học, phần nhiều phân tử của keo với của vật liệu xích lại sát nhau, liên quan lẫn nhau. Sự cửa hàng giữa những phân tử được hình thành. Bằng các khóa download cơ học với sự tương tác lôi kéo giữa keo và vật liệu có thể chấp nhận được tạo ra một lực đủ mạnh quan trọng để đã có được lực dính về tối đa.

Bạn đang xem: Mẫu: bản đăng ký cá nhân học tập và làm theo tấm gương đạo đức hồ chí minh năm 2017

+ phương thức sử dụng:

Là chất xử lý chiếu xạ mang đến đế phylon. Sau khoản thời gian quét P-6-2, sấy khô, qua vật dụng chiếu xạ UV, tiếp nối quét keo dán cội PU.

- thông số kỹ thuật kỹ thuật:

+ ngoại quan: dạng lỏng không màu

+ Tỷ trọng: 0,75-0,87

+ hàm vị chất rắn: 0,6%-1,9%

+ Lực kết dính: ≥ 2,5 kgf/cm

- công dụng theo thiết kế: LOCTITE BONDACE P-6-2 15KG là chất cách xử lý chiếu xạ UV dùng cho những loại đế Phylon, (EVA) ví dụ như đế CMP, IP.

3. Kết quả xác định trước mã số: Theo thông tin trên Đơn đề nghị xác định trước mã số, thông tin tại tài liệu đi cùng hồ sơ, món đồ như sau:

Tên thương mại: Chất cách xử lý LOCTITE BONDACE P-6-2 15KG

- Thành phần, hàm lượng, cấu tạo, bí quyết hóa học:

+ Methylcyclohexane: 10~30%

+ Butanone: 30~60%

+ Ethyl acetate: 30~60%

+ Methoxypropyl acetate 2-: 1~10%

+ POLYURETHANE biến chuyển tính: 1~2%

+ Phụ gia:

- lý lẽ hoạt động, cách thức sử dụng:

+ chính sách hoạt động: Chất xử trí sẽ ngấm vào một trong những lỗ hỗng trên vật tư hình thành những khóa download cơ học, gần như phân tử của keo với của vật tư xích lại sát nhau, ảnh hưởng lẫn nhau. Sự thúc đẩy giữa các phân tử được hình thành. Bằng những khóa mua cơ học với sự tương tác hấp dẫn giữa keo cùng vật liệu chất nhận được tạo ra một lực đầy đủ mạnh cần thiết để đạt được lực dính buổi tối đa.

Xem thêm: 50 Câu Nói Chia Tay Người Yêu Đầy Cảm Động, Buồn Tận Đáy Lòng

+ phương thức sử dụng:

Là chất cách xử lý chiếu xạ cho đế phylon. Sau khi quét P-6-2, sấy khô, qua trang bị chiếu xạ UV, sau đó quét keo dán dán cội PU.

- thông số kỹ thuật:

+ nước ngoài quan: dạng lỏng không màu

+ Tỷ trọng: 0,75-0,87

+ hàm vị chất rắn: 0,6%-1,9%

+ Lực kết dính: ≥ 2,5 kgf/cm

- chức năng theo thiết kế: LOCTITE BONDACE P-6-2 15KG là chất cách xử lý chiếu xạ UV dùng cho những loại đế Phylon, (EVA) chẳng hạn như đế CMP, IP.

Ký, mã hiệu, chủng loại: 1342177

thuộc đội 32.08 “Sơn với vecni (kể cả men tráng (enamels) với dầu bóng) làm từ những loại polyme tổng phù hợp hoặc những polyme thoải mái và tự nhiên đã đổi khác về mặt hóa học, vẫn phân tán hoặc tổng hợp trong môi trường không chứa nước; các dung dịch như đang ghi trong chú thích 4 của Chương này. ”, phân nhóm 3208.90 “- nhiều loại khác:”, mã số 3208.90.90 “- - nhiều loại khác ” tại danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam./.

Thông báo này còn có hiệu lực kể từ ngàyban hành.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG Lưu mạnh dạn Tưởng

* Ghi chú: công dụng xác định trướcmã số bên trên chỉ có giá trị sử dụng đối với tổ chức,cá nhân sẽ gửi đề nghị xác minh trước mã số.